Notification settings The new notifications

  जापानिज रेस्टुरेन्ट, Kawasaki Station (Kanagawa -ken )

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 139 views • 1 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: जापानिज रेस्टुरेन्टको 
  a) हलको काम : N3 level  बराबरको भाषा अथवा
  b) आराइबाको काम : N4 level  बराबरको भाषा ।

  - स्थान:   Kanagawa -ken (कानागावा-केन)
  - स्टेशन: Kawasaki Station (कावासाकी स्टेशन) बाट 4 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: F021001
  - भाषा आवस्यकता: N3 level / N4 level 
  - कामको समय: 17:00~23:00 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा: 1000 円 
   (राती 10 बजे पछिको समय +२५% अप हुने )

  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ।  
  सम्पर्क : ​
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 ( Nepali ), Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10:00 to 18:00)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  1b367eaeEDMcb03EDM45c8EDMab23EDMc5ab6bce1f3a.jpg

  - कामको प्रकार: जापानिज रेस्टुरेन्टको 
  a) हलको काम : N3 level  बराबरको भाषा अथवा
  b) आराइबाको काम : N4 level  बराबरको भाषा ।

  - स्थान:   Kanagawa -ken (कानागावा-केन)
  - स्टेशन: Kawasaki Station (कावासाकी स्टेशन) बाट 4 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: F021001
  - भाषा आवस्यकता: N3 level / N4 level 
  - कामको समय: 17:00~23:00 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा: 1000 円 
   (राती 10 बजे पछिको समय +२५% अप हुने )

  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ।  
  सम्पर्क : ​
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 ( Nepali ), Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10:00 to 18:00)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  Full-Time Job, Minami- Hatogaya Station (Saitama)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 54 views • 1 day ago • 来自相关话题

  Full-Time Job,

  - कामको प्रकार : भेन्टिलेसनका सामानहरु बनाउने कम्पनिमा (Air Duct )
  - स्थान: साइतामा- केन , खावागुची-सी

  - स्टेशन : Minami- Hatogaya Station (मिनामी-हातोगाया स्टेशन) बाट 15 मिनेट पैदल अथवा साइकलमा 5 मिनेट।
  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा।

  - कामको समय : 8:30 ~ 17:30
  - भिषा : रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको) हरुलाई अवसर ।
   
  - आवस्यकता: 3 जना 
  - प्रति घण्टा : 1000円 ~ 1300円

  सम्पर्क :
  = 090 2460 5800 (नेपारुजिन)

  ==========================================

  Full-Time Job, Vacancy Announcement 
  Work Type:  Air Duct production company 
  Place: Kawaguchi, Saitama

  Station: MinamiHatogaya, Minumasinnsui
  15minute on foot

  Working Hours: 8:30~17:30
  3 people needed 

  Visa Type: Refugee Visa (Work Permit Holder)
  Salary-1000 円 ~ 1300 円

  You must communicate in the Japanese language at working place 
  If you have a bicycle it will be much easier to commute.

  Contact:  09024605800 (Nepalese) 查看全部

  77c278048ff117c7e1a5fb04858917c2.jpg

  Full-Time Job,

  - कामको प्रकार : भेन्टिलेसनका सामानहरु बनाउने कम्पनिमा (Air Duct )
  - स्थान: साइतामा- केन , खावागुची-सी

  - स्टेशन : Minami- Hatogaya Station (मिनामी-हातोगाया स्टेशन) बाट 15 मिनेट पैदल अथवा साइकलमा 5 मिनेट।
  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा।

  - कामको समय : 8:30 ~ 17:30
  - भिषा : रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको) हरुलाई अवसर ।
   
  - आवस्यकता: 3 जना 
  - प्रति घण्टा : 1000円 ~ 1300円

  सम्पर्क :
  = 090 2460 5800 (नेपारुजिन)

  ==========================================

  Full-Time Job, Vacancy Announcement 
  Work Type:  Air Duct production company 
  Place: Kawaguchi, Saitama

  Station: MinamiHatogaya, Minumasinnsui
  15minute on foot

  Working Hours: 8:30~17:30
  3 people needed 

  Visa Type: Refugee Visa (Work Permit Holder)
  Salary-1000 円 ~ 1300 円

  You must communicate in the Japanese language at working place 
  If you have a bicycle it will be much easier to commute.

  Contact:  09024605800 (Nepalese)

  Japanese Curry Restaurant, Suidoubashi Station (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 102 views • 1 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: टोक्यो डोम नजिकको जापानिज खारे रेस्टुरेन्टमा हल अथवा किचेनको लागि । 

  - स्थान:  Tokyo 

  - स्टेशन: 
  a) Suidōbashi Station बाट 6 मिनेट पैदल । 
  b) Korakuen  Station बाट 7 मिनेट पैदल।
  c) Kasuga Station बाट 7 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: F030007 
  - भाषा आवस्यकता : N4 Level / (सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ) ।

  - कामको समय: 9:30~15:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा :  डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।

  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 सम्म 
   
  सम्पर्क : ​
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 ( Nepali ), Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10:00 to 18:00)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।
    查看全部
  a.JPG

  - कामको प्रकार: टोक्यो डोम नजिकको जापानिज खारे रेस्टुरेन्टमा हल अथवा किचेनको लागि । 

  - स्थान:  Tokyo 

  - स्टेशन: 
  a) Suidōbashi Station बाट 6 मिनेट पैदल । 
  b) Korakuen  Station बाट 7 मिनेट पैदल।
  c) Kasuga Station बाट 7 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: F030007 
  - भाषा आवस्यकता : N4 Level / (सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ) ।

  - कामको समय: 9:30~15:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा :  डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।

  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 सम्म 
   
  सम्पर्क : ​
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 ( Nepali ), Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10:00 to 18:00)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।
   

  नाबे बानाउने कम्पनी ( लाइनमा टप्पिंग गर्ने काम ), Kaneko Station (Saitama-ken)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 119 views • 2 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: नाबे बानाउने कम्पनी ( लाइनमा टप्पिंग गर्ने काम   ) ।

  - स्थान: saitama -ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Kaneko Station बाट 20 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय: 07:00 ~ 16:00 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 गर्न सक्नुपर्ने ।
   (गाकुसेइहरुको हकमा  शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 
  - आवस्यकता : 10 जना (महिला /पुरुष )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (Nepali) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部
  3da26d810d674a328eadde594676c216.jpg

  - कामको प्रकार: नाबे बानाउने कम्पनी ( लाइनमा टप्पिंग गर्ने काम   ) ।

  - स्थान: saitama -ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Kaneko Station बाट 20 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय: 07:00 ~ 16:00 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 गर्न सक्नुपर्ने ।
   (गाकुसेइहरुको हकमा  शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 
  - आवस्यकता : 10 जना (महिला /पुरुष )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (Nepali) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  Ramen Restaurant, Tokyo (Asagaya Station)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 121 views • 2 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: रामेन रेस्टुरेन्टको हल अथवा किचेनमा
  - स्थान:  Tokyo

  - स्टेशन: Asagaya Station बाट 4 मिनेट पैदल ।
  - कामको कोड: F014050

  - भाषा आवस्यकता : N3 Level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय: 11:00 ~ 26:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त।

  - प्रति घण्टा: 1050 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 

  सम्पर्क : ​
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ), Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  53d1f0eb1788f2e179999ce792b2c747.jpg

  - कामको प्रकार: रामेन रेस्टुरेन्टको हल अथवा किचेनमा
  - स्थान:  Tokyo

  - स्टेशन: Asagaya Station बाट 4 मिनेट पैदल ।
  - कामको कोड: F014050

  - भाषा आवस्यकता : N3 Level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय: 11:00 ~ 26:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त।

  - प्रति घण्टा: 1050 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 

  सम्पर्क : ​
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ), Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  इजाकाया, Harajuku Station (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 119 views • 2 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: इजाकायाको काम 

  - स्थान: Tokyo 
  - स्टेशन: 
  a)  Omotesando Station बाट 1 मिनेट पैदल ।
  b)  Harajuku Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : जापानिज भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने।

  - कामको समय:
  a) 9:00~15:00
  b) 17:00 ~ 24:00 

  - भिषा  : गाकुसेइ  र  डिपेनडेण्ट भिषा 

  - प्रति घण्टा: 
  a) 1000 /प्रति घण्टा ( दिउसो )
  b) 1050 /प्रति घण्टा ( बेलुका )

  - यातायात: आपसी सल्लाहमा 
  - आवस्यकता: २ जना महिला,  २ जना पुरुष 

  सम्पर्क : 090-2460-5800 (Nepali) 查看全部

  img_0.jpg

  - कामको प्रकार: इजाकायाको काम 

  - स्थान: Tokyo 
  - स्टेशन: 
  a)  Omotesando Station बाट 1 मिनेट पैदल ।
  b)  Harajuku Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : जापानिज भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने।

  - कामको समय:
  a) 9:00~15:00
  b) 17:00 ~ 24:00 

  - भिषा  : गाकुसेइ  र  डिपेनडेण्ट भिषा 

  - प्रति घण्टा: 
  a) 1000 /प्रति घण्टा ( दिउसो )
  b) 1050 /प्रति घण्टा ( बेलुका )

  - यातायात: आपसी सल्लाहमा 
  - आवस्यकता: २ जना महिला,  २ जना पुरुष 

  सम्पर्क : 090-2460-5800 (Nepali)

  しまむら सिमामुरा सेन्टरमा , Higashi-Matsuyama Staiton (Saiatama)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 160 views • 2 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: しまむら सिमामुरा सेन्टरमा

  - स्थान:  साइतामा-केन 
  - स्टेशन: Higashimatsuyama Station (हिगाशी माचुयामा स्टेशन ) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता:  थोरै भए पुग्ने  ।
  - यो काम पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ। 
  - कामको समय: 8:30 ~ 17 :00 

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म।
  - काम बिदा हुने दिन: आइतबार ।

  - प्रति घण्टा: 1000 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 
  - आवस्यकता: 3 जना मात्र (पुरुष )

  सम्पर्क :
  = 080 6560 0013 (Nepali)
  = (सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  = फोन नउठेमा  Viber मा मेसेज गर्नुहोला  ​। 查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार: しまむら सिमामुरा सेन्टरमा

  - स्थान:  साइतामा-केन 
  - स्टेशन: Higashimatsuyama Station (हिगाशी माचुयामा स्टेशन ) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता:  थोरै भए पुग्ने  ।
  - यो काम पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ। 
  - कामको समय: 8:30 ~ 17 :00 

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म।
  - काम बिदा हुने दिन: आइतबार ।

  - प्रति घण्टा: 1000 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 
  - आवस्यकता: 3 जना मात्र (पुरुष )

  सम्पर्क :
  = 080 6560 0013 (Nepali)
  = (सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  = फोन नउठेमा  Viber मा मेसेज गर्नुहोला  ​।

  भेजिटेबल कटिंग र प्याकिंग गर्ने, Minami Furuya Station (Saitama-ken)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 135 views • 5 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 900円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部
  400eb0ae805fe8678f88334ae671b03d.jpg

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 900円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  होटेल सरसफाईको काम (Osaka)

  Job in Osaka/Kyoto/Narasarojmaharjan Published the article • 0 comments • 113 views • 5 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  daily-2.jpg

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।