Notification settings The new notifications

  Shizuoka-ken Job

  Job in Shizuoka-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 21 views • 14 hour ago • 来自相关话题

   

  a.PNG

   

  Azamino Station, Kanagawa-ken

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 16 views • 3 day ago • 来自相关话题

   

  47396717_766566427037905_6570203612348153856_n.png

   

  okegawa

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 14 views • 4 day ago • 来自相关话题

   

  c.PNG

   

  Meat Company, Day Shift Job

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 29 views • 4 day ago • 来自相关话题

   

  b.PNG

   

  Meat Company, Kawagoe

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 97 views • 4 day ago • 来自相关话题

   

  a.PNG

   

  Social Media Evaluators (Japanese)

  Reply

  Job in TokyoYu Post • 1 person concerned • 0 replies • 27 views • 6 day ago • 来自相关话题

  Salad company, Kawagoe to Shizuoka-ken

  Job in Shizuoka-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 163 views • 6 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : सलाद को बर्गीकरण गर्ने काम (सजिलो काम )
   
  = काम हुने अवधि: December 19 ~December 24
  = खावागोए देखि सिजुओका सम्म र फर्किंनलाई कम्पनीको बसको ब्यवस्था भएको ।
  = खान र बस्नलाई होटेलको सुबिधा सबै कम्पनीले बहोर्ने छ ।

  काम हुने स्थान : सिजुओका
  भाषा आवस्यकता : थोरै भए हुने 

  कामको समय : 
  a) 9:00 ~ 19:00 (डे शिफ्ट)
  b) 19:00 ~ 2:00 (नाइट शिफ्ट )

  प्रति घण्टा : 1000円 ~1250円 
  आवस्यक संख्या: 5-10 जना (पुरुष मात्र )
   
  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (Nepali)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.PNG

  कामको प्रकार : सलाद को बर्गीकरण गर्ने काम (सजिलो काम )
   
  = काम हुने अवधि: December 19 ~December 24
  = खावागोए देखि सिजुओका सम्म र फर्किंनलाई कम्पनीको बसको ब्यवस्था भएको ।
  = खान र बस्नलाई होटेलको सुबिधा सबै कम्पनीले बहोर्ने छ ।

  काम हुने स्थान : सिजुओका
  भाषा आवस्यकता : थोरै भए हुने 

  कामको समय : 
  a) 9:00 ~ 19:00 (डे शिफ्ट)
  b) 19:00 ~ 2:00 (नाइट शिफ्ट )

  प्रति घण्टा : 1000円 ~1250円 
  आवस्यक संख्या: 5-10 जना (पुरुष मात्र )
   
  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (Nepali)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।