Notification settings The new notifications

  Mie-ken Job

  Reply

  Other Areas Jobs sarojmaharjan Post • 1 person concerned • 0 replies • 125 views • 4 hour ago • 来自相关话题

  Bento Job ........ (Yanasegawa Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 72 views • 7 hour ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : Saitama-ken
  - स्टेशन : Yanasegawa Station बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 
  =============================================
  DayShift: (आइतबार देखि मंगलबार सम्म: FixShift )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : FixShift )
  - कामको समय: 20:00~05:00  ( नोट: 20:00~22:00 को समयमा प्रति घण्टा:900円)
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन ​।​
  =================================================

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 
   
  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (Nepali) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)। 查看全部

  sdfdsfdsfa.PNG

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : Saitama-ken
  - स्टेशन : Yanasegawa Station बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 
  =============================================
  DayShift: (आइतबार देखि मंगलबार सम्म: FixShift )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : FixShift )
  - कामको समय: 20:00~05:00  ( नोट: 20:00~22:00 को समयमा प्रति घण्टा:900円)
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन ​।​
  =================================================

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 
   
  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (Nepali) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।

  Meat Company, Seibu-tachikawa Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 83 views • 11 hour ago • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  - काम गर्ने शिफ्ट: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm) 
  b) 9:00 ~ 18:00 (9am to 6pm)
  c) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部

  aaa.PNG

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  - काम गर्ने शिफ्ट: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm) 
  b) 9:00 ~ 18:00 (9am to 6pm)
  c) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  Kumagaya Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 126 views • 4 day ago • 来自相关话题

  - काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा ।

  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा।
  - भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00am)+ओवरटाइम
  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )।
  - यातायात ख़र्च: 400 円
  - बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।
  सम्पर्क:
  = 049 293 3322 (Office)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​। 查看全部

  c.PNG

  - काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा ।

  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा।
  - भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00am)+ओवरटाइम
  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )।
  - यातायात ख़र्च: 400 円
  - बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।
  सम्पर्क:
  = 049 293 3322 (Office)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​।

  भेजिटेबल-फलफुलको काम , Misatochuo Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 99 views • 4 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: भेजिटेबल-फलफुलको काम 
  स्थान: Saitama -Ken (साइतामा-केन)
  स्टेशन: MisatoChuo Station (मिसातो-चुओ स्टेशन ) बाट १०-१५ मिनेट पैदल

  भाषा : सामान्य भाषा ।

  काम गर्ने शिफ्ट: 9:00〜18:00
  प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाडा: 500円 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ( २ दिन गर्न सक्नुपर्ने  )
  महिला-पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  सम्पर्क :
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म ) 查看全部

  b.PNG

  कामको प्रकार: भेजिटेबल-फलफुलको काम 
  स्थान: Saitama -Ken (साइतामा-केन)
  स्टेशन: MisatoChuo Station (मिसातो-चुओ स्टेशन ) बाट १०-१५ मिनेट पैदल

  भाषा : सामान्य भाषा ।

  काम गर्ने शिफ्ट: 9:00〜18:00
  प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाडा: 500円 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ( २ दिन गर्न सक्नुपर्ने  )
  महिला-पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  सम्पर्क :
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म )

  Mie -Ken, Hobo Station

  Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 345 views • 4 day ago • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
  - बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  b.PNG

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
  - बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि...

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 273 views • 4 day ago • 来自相关话题

  Night Shift Job !!
  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (Nepali) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.PNG

  Night Shift Job !!
  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (Nepali) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  भेजिटेबल कम्पनिमा (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 217 views • 5 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको लागि  ।
   
  प्रति घण्टा: 985 円 
  यातायात ख़र्च: 500 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部

  a2.png

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको लागि  ।
   
  प्रति घण्टा: 985 円 
  यातायात ख़र्च: 500 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।

  Vegetable Company, Okabe Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 159 views • 5 day ago • 来自相关话题

  काम दुइवटा फ्याक्ट्रीको लागि छ :

  ======================================
  1) Vegitech Company:
  - कामको प्रकार :
  - महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  
   - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - यातायात ख़र्च: 400円​
  - प्रति घण्टा: 
  a) महिला: 900円 
  b) पुरुष: 1000円 
     =======================================
  2) Vegi Meal Company:
  - कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग र कटिंग गर्ने काम ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - प्रति घण्टा: 900円 
  - यातायात ख़र्च: 500円
  =======================================

  - स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
  ( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
   
  सम्पर्क : 
  = 080 3944 2571 (नेपारुजिन )
  = कृपया भाइबरमा मेसेज गरिदिनुहोला ​। 查看全部
  a1.png


  काम दुइवटा फ्याक्ट्रीको लागि छ :


  ======================================
  1) Vegitech Company:
  - कामको प्रकार :
  - महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  
   - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - यातायात ख़र्च: 400円​
  - प्रति घण्टा: 
  a) महिला: 900円 
  b) पुरुष: 1000円 
     =======================================
  2) Vegi Meal Company:
  - कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग र कटिंग गर्ने काम ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - प्रति घण्टा: 900円 
  - यातायात ख़र्च: 500円
  =======================================

  - स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
  ( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
   
  सम्पर्क : 
  = 080 3944 2571 (नेपारुजिन )
  = कृपया भाइबरमा मेसेज गरिदिनुहोला ​।