Notification settings The new notifications

  सरसफाईको काम Yokohama सेया स्टेशन

  Reply

  Job in Kanagawa-kengautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 19 views • 1 day ago • 来自相关话题

  सरसफाईको काम एविसु स्टेशन (恵比寿駅)

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 17 views • 1 day ago • 来自相关话题

  Vegetable Company, Seibu-tachikawa Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 60 views • 5 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部
  a.PNG

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।

  Bento Job, Katsutadai Station, Chiba-ken

  Job in Chiba-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 53 views • 5 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: चिबा-केन (Chiba-ken)  
  स्टेशन : खाचुतादाइ स्टेशन ( Katsutadai Station )  बाट कम्पनीको बसमा १५-२० मिनेट ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 ~800円 सम्म उपलब्ध छ।  
  काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  = 080 3903 9883 (नेपाली)
  = 049 293 3322 (अफिस)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।
  =====================================================
   
  Job Type: Bento Job
  Location: Chiba-ken
  Station: Katsutadai Station (Company Bus Available)
  Required Language: Basic
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Hourly Wage: 1000 yen
  Transportation Fare: Up to 400 yen/ day.
   
  contact: 
  = 090 6658 9841 
  = 080 3903 9883 查看全部

  bento-2-1024x681.jpg

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: चिबा-केन (Chiba-ken)  
  स्टेशन : खाचुतादाइ स्टेशन ( Katsutadai Station )  बाट कम्पनीको बसमा १५-२० मिनेट ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 ~800円 सम्म उपलब्ध छ।  
  काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  = 080 3903 9883 (नेपाली)
  = 049 293 3322 (अफिस)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।
  =====================================================
   
  Job Type: Bento Job
  Location: Chiba-ken
  Station: Katsutadai Station (Company Bus Available)
  Required Language: Basic
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Hourly Wage: 1000 yen
  Transportation Fare: Up to 400 yen/ day.
   
  contact: 
  = 090 6658 9841 
  = 080 3903 9883

  Vegetable Packing Job, Higashi tokorozawa

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 92 views • 6 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग लगायतका काम ।

  स्टेशन:
  a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
  b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा स्टेशन ) 
  c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 

  = माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा: महिला 900円 /  पुरुष 1000円

  यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  ।

  काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  कम्पनी बिदा हुने दिन:  शुक्रबार र शनिबार ।

  आवस्यकता: 12~15 जना ।

  बिशेषता :
  - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।​

  सम्पर्क समय: 
  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 4324 4681(Nepali)  查看全部
  tomatoes-food-safety.jpg

  कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग लगायतका काम ।

  स्टेशन:
  a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
  b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा स्टेशन ) 
  c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 

  = माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा: महिला 900円 /  पुरुष 1000円

  यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  ।

  काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  कम्पनी बिदा हुने दिन:  शुक्रबार र शनिबार ।

  आवस्यकता: 12~15 जना ।

  बिशेषता :
  - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।​

  सम्पर्क समय: 
  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 4324 4681(Nepali) 

  Night Shift !! फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 102 views • 2019-08-14 16:43 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला कम्पनीमा
   
  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय: 21:00 ~ 6:00  (राति ९ बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म )
  - प्रति घण्टा : 1125 円
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषा को लागि उपयुक्त  ।
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन गर्नुपर्ने । 

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  -  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  सम्पर्क :
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm) 查看全部
  istockphoto-185284489-612x612.jpg

  कामको प्रकार: सुन्तला कम्पनीमा
   
  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय: 21:00 ~ 6:00  (राति ९ बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म )
  - प्रति घण्टा : 1125 円
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषा को लागि उपयुक्त  ।
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन गर्नुपर्ने । 

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  -  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  सम्पर्क :
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

  Vegetable Company, Seibu-tachikawa Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 108 views • 2019-08-09 14:14 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  शनिबार र आइतबार गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता  ।
   
  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部

  a.PNG

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  शनिबार र आइतबार गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता  ।
   
  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।