Working Visa Offer !! स्याइनको हुने अवसर !!

publicdomainq-0020640ekf.jpg

 स्याइनको हुने अवसर , (Free Visa Support)
- भेजिटेबल कम्पनीमा ।
- स्थान:   Mie-ken( 三重県​ )
- स्टेशन : Yokkaichi Station

- काम:
= कोउज्योउ (工場) + अफिसमा ।
= नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
= नेपाली आरुबाइतो गर्नेहरुको काममा शिफ़्टहरू मिलाउने, मेन्सेचु लिने, काम सिकाउने लगायतका कामहरु !

- काम: हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।
- सो भन्दा बाहेकको समय ओवरटाइममा गनिने छ ।

 उपयुक्त:
- तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
- आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने अथवा सोचुग्योउ भइसक्नु भएकोहरुलाइ उपयुक्त  ।
- Business related पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
- N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

 केन्स्यु अवधि भर :
- 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नुपर्ने छ  । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
- केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
- केन्स्युउ सकेपछि,  भिषा प्रोसेसिङ्ग गर्ने बेला वकिलले लिने (8万) बाहेक कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
 
स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
- तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance, pension fee etc.)
- यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
- बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
- बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 
 
आवस्यकता: 2 जना  ।
(महिला अथवा पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ . पुरुषको लागि रूमको पनि व्यवस्था भएको )

सम्पर्क:
= 080 4324 4681 (Nepali)
= 080 9686 7789 (Nepali)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered