CCTV कक्ष्यमा बसेर निग्रानी गर्ने काम, Tochigi-ken job

giphy.gif

CCTV कक्ष्यमा बसेर निग्रानी गर्ने काम !! सजिलो काम !!

स्थान: तोचिगी-केन (Tochigi -केन)
स्टेशन: Kassemba Station 

भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने भए पुग्ने 
कामको समय: 22:00 ~ 6:00 (1 घण्टा ब्रेकटाइम )
पारिश्रमिक: दिनको 9000円 
यातायात खर्च: उपलब्ध छ 
भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट) भिषाको लागि उपयुक्त 

नोट:
- सामान्य रिरेकिस्यो (resume ) को फोटो पनि पठाउनु होला ।
- हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्नुपर्ने ।
- गाकुसेइहरुले शुक्रबार,शनिबार र आइतबार गर्न सकिने ।
- गाकुसेइ बाहेकको भिषाले काम गर्ने दिन मेन्सेचुमा सल्लाह गर्न सकिने छ ।
- तर हप्ताको 3 दिन कामको अवधिभर त्यहिको होस्टेलमा बस्नुपर्ने छ (खानाको र बस्नको सुबिधा भएको) ।
  काम बाहेकको समयमा आफुलाई चाहेको कुरा गर्न सकिने छ ।

आवस्यकता: ४-५ जना (महिला/पुरुष)

सम्पर्क: 080 3702 9195 (जापानिज भाषी)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered