Meat Company, Kawasaki (Kanagawa-ken)


191c5efc8ab5dc4944ef69d32427d217.png

- कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
- स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 

- भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
- पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
- लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

- भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
- स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

नोट :
- काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
- बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

प्रति घण्टा : 1100 円 
यातायात ख़र्च : 400円 

आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

सम्पर्क:
= 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
= कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered