Meat company, Seibu-tachikawa (Tokyo)

- काम: मिट कम्पनिमा 
- स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
- काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

- भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
 
- भिषा:
= गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
= (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

- काम गर्ने समय: 
a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

- प्रति घण्टा:  985円
- यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
 
- महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
- कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
- हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
- आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
 
सम्पर्क:
= 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
= कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered