Book Company, Yasio Station


49713949_355840398569087_8574506717285449728_n.jpg

किताब कम्पनीमा  कामको अवसर !!

काम: किताब बर्गिकरण गर्ने काम 
स्थान: साइतामा-केन
स्टेशन:
a) Yasio Station (Tsukuba Express Line )बाट 10 मिनेट पैदल 
b) Soka Station (Tokyo Skytree Line ) बाट २० मिनेट बसमा 

भिषा: Dependent , Long -Term, Permanent & Refugee Visa (workpermit holder)
समय: 9:00 ~ 17:00 
काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार 
प्रति घण्टा: 1050 円

सम्पर्क: 090 2460 5800 (Ramesh)
 
 
===========================
English Version:
 VACANCY ANNOUNCEMENT 
Visa Type: Dependent visa ,refugee visa and long term visa holder . 
Work : Book Company 
Work is easy, just to manage the books according to the categories.
 
Working Time: 9:00 to 17:00
Working Days: monday to friday
Hourly Wage: 1050/hour 
 
Location: Saitama-ken
From Yasio station (Tsukuba Express line ) 10 minutes by walk.
From Soka station(Tokyo Skytree line )20 minutes by bus. 
 
contact -09024605800(Ramesh)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered