अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम, Akabane Station

a.PNG

- कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।

- नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

- स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
- स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

- भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
- कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
- प्रति घण्टा : 1050 円 
- यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
 
सम्पर्क : 
= 080-9048-0155 (Raz) 
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
 
 
===========================================================
English Version:

Company: Home and Office appliances selling company.
Job: Packing products according to the online order.
 
Note:  This job is suitable for male only !

Location: Akabae, Tokyo
Station: Akabane Station 
Language : Equivalent to N3/N4 level speaking
Working Hours: 14:00 ~ 20:00 (6hours)
 
Visa Type: Student, Dependent, Spouse or Permanent visa
Hourly Wage: 1050円 
Transportation Fare: upto 700 円 per day.
 
Contact: 080 -9048 -0155 
Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only.

0 comments

To reply to the article, please Login or registered