Vegetable Company (Kurihashi Station)

c.PNG

- कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

- स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
- स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

- भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

- कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
 
- प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
- राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

- यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
- भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
- ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

सम्पर्क : 
= 080 4324 4681 (Nepali) 
= 049 293 5695 (office)
= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

=====================================================
 
Work: Vegetable Company (Night Shift Job)

Location: Saitama-ken (Also near from Tochigi-ken)
Station: Kurihashi Station (Free Bus Available.)

Language: Not Required.

Working Hours: 20:00 ~ 6:00 + overtime
Hourly Wage: 1000円 ~ 1250円 
(Note: From 22:00 ~ 5:00 o' clock, Hourly wage will be: 1250円)

Transportation Fare: Not Available.
Working Days: At least 3 days a week.

Visa Type: Student or Dependent visa (Handcash also Available)

Contact: (for english,nepali or Japanese language)
= 080 4324 4681
= 049 293 5695 (Office)
 

2 comments

Available?
Yes, please contact at the above given numbers.

To reply to the article, please Login or registered