बेन्तोउ अथवा नुडल्स बनाउने कम्पनिमा (Kawagoe Station )


a.JPG

जाइर्यु कार्ड मात्र बोकेर आउदा पनि हुने  (Date: 2019/02/05)
काम: आज साँझ ५:५० मा खावागोए स्टेशन (Kawagoe Station ) बाट गाडीले पिक गर्ने 

कामको प्रकार: बेन्तोउ अथवा नुडल्स बनाउने कम्पनिमा 
काम हुने समय: आज साँझ ७ बजे देखि भोलि बिहानको ९ बजे सम्म हुने 
 
काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ , डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) र पर्मानेन्ट भिषा 

प्रति घण्टा: 1100 
यातायात खर्च: 1000 

सम्पर्क: 049 257 4736

0 comments

To reply to the article, please Login or registered