Working visa offer !! for Sendai

- स्थान: मियागी-केन , सेन्दाई ( 宮城県仙台 )

- फ्याक्ट्री/ कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
- 現場の社員(Site Staff) , 現場 管理社会 (Site Management)
- (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने  आदि)  !!

 केन्स्यु अवधि भर :
- 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि निर्धारण गरिने )
- केन्स्यु(研修)अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
- यातायात खर्च 1मान सम्म प्रति महिना 
 
 उपयुक्त:
- आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
- तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
- जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
   भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
- Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
- N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

छनोट प्रक्रिया:
- फोन (電話)
- रिकेकिस्यो (履歴書)
- अन्तरवार्ता  (面接)
- केन्स्युउ/ ट्रेनिंग (研修)
- स्याइन       (社員)

社員 भइसकेपछि :
- तलब 2,00,000 yen 
- पुरै यातायात खर्च उपलब्ध हुनेछ  
- बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
- बोनस (Bonus) बर्षको 2 पटक सम्म 

सम्पर्क :
=090-6658-9841
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला

0 comments

To reply to the article, please Login or registered