Meat Company, Chiba


a.JPG

काम: मिट प्याकिङ्ग गर्ने कम्पनी भित्र 
स्थान: चिबा-केन 
स्टेशन: शिन माचुदो, माचुदो स्टेशन बाट २० मिनेट (फ्री गाडी उपलब्ध छ )
ह्यांड क्यास ओके

आवस्यकता: 
पुरुष : ३ जना 
महिला: ३ जना 

काम गर्ने समय:
a) 8:00 ~ 18:00 अथवा 
b) 12:00 ~ 21:00 

प्रति घण्टा: 900 円  

सम्पर्क: Rizing c&I Corp.

 047-712-0327 
 09040702044 (for Nepali or Japanese language)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered