होटेलमा स्युउस्योकु !! Tokyo Area

172e19f449897b535ac62d1ca6bdf74d.jpg

d0f64f293dd4279ee9be5842609d60a.png


होटेलमा स्युउस्योकु !!
केइयाकु स्याइन, सेइ-स्याइन (हाकेन कम्पनीबाट)
भिषा सपोर्ट उपलब्ध छ

काम: फ्रन्ट, सरसफाई आदि !

काम गर्ने स्थान: टोक्यो एरियामा
- Ochanomizu (御茶ノ水)
- Suidobashi (水道橋)
- Hachioji (八王子)
- Akasaka (赤坂 )
- Sangenjaya (三軒茶屋 )

आवस्यकता: १० जना
भाषा: N2 लेवेल बराबर हुनुपर्ने
उमेर: ३० बर्ष मुनि

शैक्षिक योग्यता:
- दाइगाकु अथवा सेन्मोन गाक्कोउ सोचुग्योउ भएको
- होटेल सम्बन्धि पढ्नु भएको
- होटेल सम्बधि अनुभव भएको भए उत्तम

अन्य: हंसमुख, ग्राहक/ क्लाइन्ट संग शिष्टाचार संग प्रस्तुत हुनसक्छ

पारिश्रमिक:
a) प्रति घण्टा: 1000円~ 1250円
b) प्रति घण्टा: 958円~ 1062円 (बस्ने सुबिधा लिने खण्डमा )
यातायात खर्च: उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार )

काम:
- शिफ्ट अनुसार
- हप्ताको २ दिन बिदा हुने
- महिनाको 160 घण्टा काम हुने
- हप्तामा १-२ दिन रातिको शिफ्ट गर्नुपर्ने

सम्पर्क: 070-3314-5019 (साइयोउ तान्तोउ, जापानीज  भाषी )
इमेल: jinzai@kiwa-g.co.jp

0 comments

To reply to the article, please Login or registered