हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support) !!! Working Visa offer !!

मेन्सेचु यहि शुक्रबार खावागोएमा हुने !
- स्थान: साइतामा-केन (खावागोए)
- काम गर्ने स्थान: Kawagoe Station बाट 20 मिनेट कम्पनिको बसमा ।

- कामको प्रकार: सुन्तला तथा भेजिटेबल कम्पनीमा:
  =फ्याक्ट्री/ कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको खान्रीस्या भएर काम गर्ने  ।
  =(गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने  आदि)  !!

 केन्स्यु अवधि भर :
-  केन्स्यु अवधि: 3 महिना  ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि निर्धारण गरिने )।
- केन्स्यु(研修)अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पारिश्रमिक दिइने छ ।
- प्रति घण्टा: 950円
- यातायात खर्च: महिनाको 10 ,000円 सम्म उपलब्ध छ  (केन्स्यु अवधि  पछि पुरै उपलब्ध हुने ) ।
 
 उपयुक्त:
- 3月 मा सोचुग्योउ गर्नु भएकोहरुको लागि,
- तेन्स्योकू (転職-- कम्पनि चेन्ज) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
- जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
   भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
- Business related पढिराख्नु भएकोहरू लाई ।
- N2/N3 level बराबर जापानिज भाषामा कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

छनोट प्रक्रिया:
- फोन (電話)
- रिकेकिस्यो (履歴書)
- अन्तरवार्ता  (面接)
- केन्स्युउ/ ट्रेनिंग (研修)
- स्याइन       (社員)

社員 भइसकेपछि :
- काम: दिनमा 8 घण्टा (सो भन्दा बढि भएमा, ओवरटाइमको रुपमा हिसाब हुने )
- काम:  हप्ताको 5 दिन (सो भन्दा बढि भएमा, ओवरटाइमको रुपमा हिसाब  हुने )
- तलब:  2,00,000 yen  (16万基本的給料+手当付4万)
- पुरै यातायात खर्च उपलब्ध हुनेछ  
- बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
- बोनस (Bonus) बर्षको 2 पटक सम्म 

सम्पर्क :
= 070 6974 0448 (जापानी भाषी )
= jinzai@kiwa-g.co.jp
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)

4 comments

I’m interested
IT specialist study gareko lay apply garna milxa hajur
Sorry, hajur mildaina.
服飾科 ko student lai hunxa? Hune kunai working haru xan ki
hajur business related padhnu vayeko harulai matra milcha.

To reply to the article, please Login or registered