Bike Service Center, Kanagawa-ken, Hyogo-ken

Part Time Job: 

काम: बाइक मर्मत, वाश गर्ने लगायतका कामहरु 
कामको बिवरण :
1) बाइक सफा गर्ने 
2) बाइक वाश गर्ने 
3) बाइकहरु यता उता सार्ने आदि 
अन्य कामहरु काम गर्ने ठाउँको अवस्था अनुसार हुने 

स्थानहरु:
१) 神奈川県横浜市鶴見区  कानागावा-केन योकोहामा-सी चुरुमी-कु  >> चुरुमी स्टेशन बाट १५ मिनेट बसमा     
२) 兵庫県神戸市中央区 ह्योगो-केन  कोबे-सी च्युउओउ-कु >> शिमिन हिरोबा स्टेशन बाट पैदल 8  मिनेट

काम गर्ने समय: शिफ्ट अनुसार बिहान 8:00 ~20:00 बजेको समय भित्र 

काम गर्नुपर्ने दिन: दिनको कम्तिमा ३ घण्टा र हप्ताको कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त 

प्रति घण्टा: 1000 円
यातायात खर्च: महिनाको 30,000円 सम्म उपलब्ध छ

जापानिज भाषा: 
१) कानागावा-केनको लागि : भर्खर जापान आउनु भएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
२) कोबे को लागि: N4 बराबर भाषा आवस्यकता (सामान्य बोलीचालीको भाषा )

कन्ट्रयाक गर्ने बेला बोक्नु पर्ने कुराहरु:
- हान्को (स्टाम्प)
- ज्युमिनह्योउ (आवासीय प्रमाणपत्र)
- माइ नम्बर 
- JP बाहेकको जुनैपनि पासबुक भए हुने 
 
सम्पर्क: 
= 070 6974 0448 (जापानी भाषी )
=सोमबार देखि शुक्रबार 10:00 ~ 18:00 बजे सम्म 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered