आराइबाको काम , Yurakucho Station (Tokyo)

3dda31b4e99f7159b564be87046cae9c.JPG

- कामको प्रकार: आराइबाको काम

- स्थान :  〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3−1−1
- स्टेशन : Yurakucho Station बाट 3 मिनेट पैदल ।

- भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
- कामको समय :  10:00 ~ 15:00 (10am to 3pm)
- काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, हप्ताको 2-3 दिन र दिनको 5 घण्टा ।
- सोमबार देखि शुक्रबार 5 दिन गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।
- भिषा : डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।
- प्रति घण्टा : 1000 円 
- यातायात ख़र्च : दिनको 720 円 सम्म उपलब्ध छ  

सम्पर्क : 
= 03 3212 0030 (さとう さん)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered