Vegetable Company, Kawasaki Station

08744722211b36677a032f021653add6.png

1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
3. स्थान :  Kawasaki Station 
4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
6. प्रति घण्टा :  1080円
7. यातायात ख़र्च : 500円
8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

 सम्पर्क :
= 090 6658 9841 (nepali)
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered