Kawasaki Station, Kanagawa Ken


200968145928806.jpg

1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
3. स्थान :  Kawasaki Station 
4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
6. प्रति घण्टा :  1080円
7. यातायात ख़र्च : 500円
8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

 सम्पर्क :
= 090 6658 9841 (nepali)
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

2 comments

Namaste, kawasaki station najik arubaito xa vane plz message gardinuhola
hajur namaste. yo kam pani kawasaki bata najikai chha ni hai.

To reply to the article, please Login or registered