​युनि क्लो ( Uniqlo ) को फ्याक्ट्रीमा , Kawagoe Station (Saitama-ken)

b.JPG

स्थान : Saitama-ken, Kawagoe
स्टेशन : Kawagoe Station

कामको प्रकार : ​युनि क्लो ( Uniqlo ) को फ्याक्ट्रीमा online बाट
आएको अर्डरहरु अनुसार लुगाहरुमा ट्याग लगाउने, प्याकिङ्ग गर्ने ।

भाषा आवस्यकता : सामान्य भए पुग्ने
कामको समय : 9:00 ~ 18:00 ( 1 घण्टा क्युकेइ )
बसको छुट्ने समय:  बिहान 7:50 मा कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने ।

नोट : गाकुसेइहरुले Golden Week यासुमी भरि मात्र पनि गर्न सकिने छ ।

प्रति घण्टा : 900 円
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन ।

सम्पर्क:
= 080-4324-4681 (नेपाली)
= 0492 93 5695 (अफिस )

0 comments

To reply to the article, please Login or registered