Orange Company, Kawagoe Station


9b914bdf2bfcb337fb7e3693b377ef3d.png

कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंग लगायतका काम 
 
पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

स्थान: साइतामा-केन ।
स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
 
- कामको गर्ने समय: 08:00 ~ 18:00 
- प्रति घण्टा : 1000円
- यातायात खर्च: 500 円।

- भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
- काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

 विशेषता:
- भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
- गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

- आवस्यकता: 
= 10 जना (पुरुष) ।

सम्पर्क :
= 049 293 5695 (अफिस )
= 080 4083 2791 (नेपाली )
= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
=====================================================
 
English Version:
 
Job Type: Orange packing Job
Location: Saitama Prefecture
Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

note: This Job is suitable for male only.

Working Hours: 08:00 ~ 18:00

Hourly Wage: 1000円
Transportation Fare: 500円
 
Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
 
Characteristics:
- Japanese Language: Not Required
- Student and Dependent visa can take salary in cash.
 
Required number of people: 10 people (Male) 
 
Contact:
= 049 293 5695 (office)
= 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese )

0 comments

To reply to the article, please Login or registered