स्युउस्योकु गर्ने अवसर !! Haneda Airport

Screen_Shot_2019-05-10_at_19.28_.20_.png

स्युउस्योकु गर्ने अवसर !! 
 
कामको प्रकार: हवाइ जहाजको सरसफाई, स्टाफहरुको व्यबस्थापन गर्ने, भर्ति गर्ने आदि  
काम गर्ने स्थान: हानेदा इन्टरनेसनल  एरपोर्ट (Haneda International Airport )

काम: शिफ्ट सिस्टममा काम गर्ने: 
(1) 07:55-16:55
(2) 16:30-24:00 
(3) 00:00-09:30 

ब्रेक हुने समय : 1 घण्टा 
 
तलब: 176,000円 देखि सुरु ~
यातायात खर्च: प्रति महिना 30,000円 सम्म उपलब्ध छ 

बोनस: उपलब्ध छ 
स्याकाइ होकेनहरु :उपलब्ध छ 

- अनुभव नभएकोहरुलाइ पनि उपयुक्त छ 
- जापानिज भाषा थोरै बोल्न सक्नेहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
- जापानिज भाषा लेख्न पढ्न नजानेकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
- उमेर समूह: २० बर्ष ~ ५० बर्ष सम्मको हरुलाई उपयुक्त 
 
नोट : स्युउस्योकु गर्न मिल्ने भिषाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ (जस्तै: कम्पनी  चेन्ज गर्न खोज्नु भएकोहरु, जापानमा सेन्मोन अथवा  दाइगाकु सोचुग्योउ गर्नुभएको, एइज्युउ भिषा, तेइज्युउ भिषा  )
 
कृपया आफ्नो
१. नाम 
२. ठेगाना
३. भिषाको प्रकार
४. भिषाको म्याद 
५. रिरेकिस्यो भएमा रिरेकिस्यो पठाउनुहोला 
लगायतको विवरण टिपाईदिनुहोला !!

सम्पर्क : 
=  070 6974 0448 (जापानी भाषी )
= jinzai@kiwa-g.co.jp
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)

20 comments

Can you call me 08042000035 im nepali
Please call me 08090561342
I want
name. Fadindra niraula
Adress: chiba, narita
3 years kam gareko anuvab narita international airport
aashish lama
now in gunma prefecture working in hotel ichiyoutei
want to work there
contact no. 08068932108
Please sabaile yo number maa contact garnu hola: 070 6974 0448
viber ma contact garda ni hunxa holani
yo number ko viber maa message garnu hola: 080 4680 5205
I want to try it
Now im studying IT vocational school
I have bachelors degree with (bbs) from tribhuvan university
Whats the procedure.
Please help
Intrested..
Company change garne le milxa holani
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
080 4680 5205 yo number ko viber maa message garnu hola
hajur milcha

To reply to the article, please Login or registered