Part Time Job, जापानिज रेस्टुरेन्ट , Ario ichihara (Chiba-ken)

photo0jpg.jpg

- कामको प्रकार : जापानिज रेस्टुरेन्ट 
a) हल अथवा 
b) किचेनको काम 

- स्थान :  Ario ichihara (Chiba-ken)
- स्टेशन: Goi Station बाट बसमा 7 मिनेट अथवा हिडेर 18 मिनेट लाग्छ ।

- भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा ।
- भिषा: गाकुसेइ र डिपेन्डेन्ट भिषाको लागि मात्र उपयुक्त ।​

- कामको समय : 9:00 ~ 22:00 (यो समय भित्र, आफुलाई पाएक पर्ने समय मिलाउन सकिने )

- प्रति घण्टा : 900 円
- यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ ।

सम्पर्क : 
= 080-3186-2040 (Nepali)
= कृपया  Viber मा  मेसेज गर्नुहोला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered