Egg Company, Kawagoe

Screen_Shot_2019-06-18_at_21.51_.16_.png

कामको प्रकार : अण्डा कम्पनिमा ।

स्टेशन : 
a) Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा ।
b) Hon-kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा ।

भाषा आवस्यकता:  सामान्य ।

कामको समय:  7:00 ~ 17:00 /18:00 ( Fix Shift हुने )
बिहान 6:15 मा खावागोए (Kawagoe ) स्टेशन बाट बस चढ्ने ।

प्रति घण्टा : 950 円 ( काम गरेको ३ महिना पछि 980円 हुने)
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन ।
काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 

बिशेषता :
- गाकुसेइहरु लाइ पनि उपयुक्त काम ।
- ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

सम्पर्क :
= 080 3344 5178 (नेपाली)।
= 049 293 5695 (अफिस)
= फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered