Japanese Restaurant, Shinjuku Station

s.PNG


स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) भित्र 
बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

कामको प्रकार: किचेनको काम ।

आवस्यकता: पुरुष को लागि मात्र उपयुक्त छ 
भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
भाषा: सामान्य बोलिचालीको भाषा।
 
समय: 17:00~ 23:00 
प्रति घण्टा:1030円
यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

सम्पर्क: 080-4680-5205 
         : Viber मा मेसेज गरिदिनु होला ।
 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered