Bento Job, Seibu Tachikawa Station (Tokyo)

d595c43ae984bfa583fa537d785231ef.jpg

- कामको प्रकार: बेन्तोउको काम 

- स्थान : सेइबु-ताचिकावा (टोक्यो)
- स्टेशन : Seibu Tachikawa Station ( सेइबु-ताचिकावा स्टेशन ) बाट 10 मिनेट पैदल ।

- भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा ।
- कामको समय : 16 :00 ~ 21 :00  (३० मिनेट ब्रेकटाइम )
- प्रति घण्टा : 960円 
- यातायात ख़र्च : दिनको 500円 सम्म उपलब्ध छ ​।
- काम गर्ने दिन: आपसी सल्लाहमा तय गर्न सकिने ।
 
सम्पर्क:
= 090-6658-9841 (नेपाली तान्तोउ) ।
= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered