Vegetable Company, Higashi-Tokorozawa Station


b7d89ea997506d5ae60f9e562218aadf.jpg

कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग लगायतका काम ।

स्टेशन:
a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन)
b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा स्टेशन )
c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन)

= माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

कामको समय : 9:00 ~ 18:00
प्रति घण्टा: महिला 930円

यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।

काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
कम्पनी बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार ।
काम गर्ने दिन: आपशी सल्लाहमा तय गर्न सकिने ।

आवस्यकता: 12~15 जना ।

बिशेषता :
- भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
- महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
- ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।​

सम्पर्क: 080 9709 9841(नेपाली)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered