Restaurant Job, Tokyo Station

a.PNG

कामको प्रकार: रेस्टुरेन्टको हलमा ।

स्टेशन : Tokyo Station (टोक्यो स्टेशन) को 丸の中 exit बाट पैदल 2 मिनेट 
बिल्डिंगको नाम:   丸の内ビル店 (パパイヤリーフ ・papaya Leaf)

भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त 
भाषा: दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
 
काम गर्ने दिन: हप्ताको २ देखि ४ दिन सम्म गर्न सकिने ।
 
काम गर्ने समय:
a) 17:00~ 23:00 
b) 18:00~22:00

प्रति घण्टा:1020円
यातायात खर्च: प्रति दिन 740円 सम्म उपलब्ध छ ।

सम्पर्क: 080-9709-9841 (नेपाली) ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered