Meat Company, Kawasaki Station


7bdae77050b0304de38c5cf713cd3f0d.png

- कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
- स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
- स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट  लोकल बसमा ।

- भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
- पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
- लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

- भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

नोट :
- काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
- बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

प्रति घण्टा : 1100 円 
(काम सुरु गरेको 3 महिना पछि 1150 हुने)

यातायात ख़र्च : 400円 

आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

सम्पर्क: 080-9709-9841 (नेपाली)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered