युनि क्लो (Uni Qlo )को फ्याक्ट्रीमा, खावागोए स्टेशन

15096450216efada52c5b94b85f7649e.jpg

- हातमा अथवा बैंकमा पैसा लिन सकिने 
- काम : युनि क्लो (Uni Qlo )को फ्याक्ट्रीमा  कपडाहरुमा ट्याग लगाउने, प्याकिङ्ग गर्ने काम (एकदम सजिलो काम)
- स्थान: साइतामा-केन (Saitama-Ken)

- स्टेशन: खावागोए स्टेशन(Kawagoe Station) बाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 
- भाषा: थोरै भए पुग्ने (Basic Language)  

- Day Shift : 09:00~18:00 
- प्रति घण्टा: 930円
- यातायात खर्च: दिनको 500円
 
(तलब साप्ताहिक (हप्तामा) अथवा मासिक (महिनामा) लिन सकिने )

- सम्पर्क: 080-9709-9841 (नेपाली)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered