Bento Job, Hiroshima

bento.jpg

शिनोबु फुड्स फ्याक्ट्री (हिरोशिमा) 
काम: बेन्तोउ कम्पनीमा (लाइनमा)

समय: 7:00~16:00 (सल्लाह अनुरुप 9:00 बजे बाट पनि काम सुरु गर्न सकिने )
प्रति घण्टा: 1000 円
यातायात खर्च:दिनको 400円 सम्म (प्रति महिना 10,000 円 सम्म)

कम्पनी बसको सुविधा: 
a) Fukuyama Station (फुकुयामा स्टेशन )
b) Onomichi Station  (ओनोमिची स्टेशन)
c) Matsunaga Station (माचुनागा स्टेशन)

सम्पर्क: 
= 080 9709 9841 (नेपाली)
= 080 4324 4681 (नेपाली)
 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered