Cake Company

20181226-00109060-roupeiro-000-23-view.jpg

काम : Cake Factory (केक कम्पनी )
स्थान: साइतामा-केन 
स्टेशन: Musashi Ranjan Station (मुसाशी रन्जन स्टेशन)स्टेशन बाट १० मिनेट पैदल
कामको समय :9:00~16:00
प्रति घण्टा :950円 
यातायात खर्च : दिनको 500円
 
काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म 
सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने 

सम्पर्क : 
= 080 3344 5178 (नेपाली)
= 080 9709 9841 (नेपाली)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered