फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम, Azamino Station


fbb4a0a8d48ce130530b3fa6423fbb32.jpg

- कामको प्रकार : फलफुल र भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 

- स्थान : Kanagawa-ken ( कानागावा-केन ​)
- स्टेशन : Azamino Station (आजामिनो स्टेशन) बाट लोकल बसमा 15 मिनेट 

- भाषा आवस्यकता:  भाषा नभएपनि हुने  ।
- काम गर्नु पर्ने दिन: आपसी  सल्लाहमा  ।
 
- कामको समय: 9:00 ~ 13:00
- प्रति घण्टा: 1011円 
- यातायात ख़र्च: प्रति दिन 700円 सम्म ।
 
विशेषता:
- यो काम माहिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
- डिपेनडेन्ट भिषालाइ handcash लिन सकिने छ ।

आवस्यकता: 8 -10 जना सम्म  ।

सम्पर्क: 090-6658-9841 (नेपाली) ।
 

1 comments

Is this Job still Open? I am interested. Thanks

To reply to the article, please Login or registered