Vegetable Company, OMORI STATION


o0210038014000137989.jpg

डिसेम्बर 24, 25 र 29 तारिखको लागि काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला !
तलब अर्को हप्ता लिन सकिने छ 

काम: भेजिटेबल प्याकिंगको काम 
स्टेशन: OMORI STATION (ओओमोरी स्टेशन) बाट बसमा २० मिनेट 

कामको समय: बिहान 9 :00 ~ अन्तिम सम्म 
प्रति घण्टा: 1200円 
यातायात खर्च: प्रति दिन 400円 सम्म 

सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली)

1 comments

Is this job still open? I am interested. Thanks

To reply to the article, please Login or registered