Meat Company, Kawagoe


191c5efc8ab5dc4944ef69d32427d217.png

डिसेम्बर 28 देखी जनवरी 10 सम्मको लागि 
खावागोए नीकु कम्पनी
काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)
ओवरटाइम पनि हुने 
 
प्रति घण्टा: 1100円
यातायात खर्च: 500円

सम्पर्क: 080 9709 9841

0 comments

To reply to the article, please Login or registered