Ramen Restaurant, Yokohama


a.PNG

- कामको प्रकार : हल ,किचिन 
- स्थान : सिन मारुको ,योकोहामा  
- स्टेशन : (Shinmaruko Station) सिन मारुको स्टेशन बाट 1मिनेट ।

- भाषा आवस्यकता : भाषा हल्का भएपनि गर्न सकिने ।
- महिला पुरुषहरु दुबै OK ।

- भिषा : विधार्थी ,डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

कामको समय : 9:00 ~ 4:00

नोट :
- काम हुने दिन:सबै बार 
- बिदा हुने दिन: आफ्नो शिफ्ट अनुसार 

प्रति घण्टा : 1020 円 
(काम सुरु गरेको 3 महिना पछि बढ्ने )

यातायात ख़र्च :छ 

आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

सम्पर्क: +81 80 9418 3309 (नेपाली तेन्च्यो )

0 comments

To reply to the article, please Login or registered