Notification settings The new notifications

  HANNO SAITAMA KEN

  Reply

  santosh2541 Post • 1 person concerned • 0 replies • 14 views • 3 day ago • 来自相关话题

  मीट कम्पनी

  Reply

  santosh2541 Post • 1 person concerned • 0 replies • 46 views • 4 day ago • 来自相关话题

  YAOKO SUPERMARKET JOB

  Reply

  santosh2541 Post • 2 person concerned • 0 replies • 193 views • 4 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : फलफुल कटिङ गर्ने

  Reply

  santosh2541 Post • 2 person concerned • 0 replies • 221 views • 4 day ago • 来自相关话题

  Orange Packing Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 98 views • 2019-02-11 16:58 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंगको काम (Orange Packing Job)
   
  पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  स्थान: साइतामा-केन 
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय:
  a)  08:00 ~ 18:00 अथवा ,
  b)  09:00 ~ 19:00

  - प्रति घण्टा : 1000円 (पुरुष) 
  - यातायात खर्च: 500 円।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  - आवस्यकता: 
  = 10 जना (पुरुष) ।

  सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (अफिस )
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  =====================================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Orange packing Job
  Location: Saitama Prefecture
  Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

  note: This Job is suitable for male only.

  Working Hours: 
  a) 08:00 ~ 18:00  OR, 
  b) 9:00 ~ 19:00

  Hourly Wage: 1000円
  Transportation Fare: 500円
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
  Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
   
  Characteristics:
  - Japanese Language: Not Required
  - Student and Dependent visa can take salary in cash.
   
  Required number of people: 10 people (Male) 
   
  Contact:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese ) 查看全部

  fresh-fruit-packaging-net-500x500.png

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंगको काम (Orange Packing Job)
   
  पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  स्थान: साइतामा-केन 
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय:
  a)  08:00 ~ 18:00 अथवा ,
  b)  09:00 ~ 19:00

  - प्रति घण्टा : 1000円 (पुरुष) 
  - यातायात खर्च: 500 円।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  - आवस्यकता: 
  = 10 जना (पुरुष) ।

  सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (अफिस )
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  =====================================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Orange packing Job
  Location: Saitama Prefecture
  Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

  note: This Job is suitable for male only.

  Working Hours: 
  a) 08:00 ~ 18:00  OR, 
  b) 9:00 ~ 19:00

  Hourly Wage: 1000円
  Transportation Fare: 500円
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
  Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
   
  Characteristics:
  - Japanese Language: Not Required
  - Student and Dependent visa can take salary in cash.
   
  Required number of people: 10 people (Male) 
   
  Contact:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese )

  Vegetable Company, Higashi Tokorozawa

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 105 views • 2019-02-08 16:21 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।

  स्टेशन:
  a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
  b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा) 
  c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 

  = माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनीको बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

  कामको समय : 
  a) 17:00 ~ 23:00 अथवा,
  b) 18:00 ~ 23:00

  प्रति घण्टा: 900円
  (राति 22:00 बजे देखि 23:00 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1125円)
  यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  ।

  काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार ।

  आवस्यकता: 7-8 जना ।

  बिशेषता :
  - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 9686 7789 (Nepali) 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
    查看全部

  bce464e9fde3368da02ccb02f23e8411.png

  कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।

  स्टेशन:
  a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
  b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा) 
  c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 

  = माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनीको बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

  कामको समय : 
  a) 17:00 ~ 23:00 अथवा,
  b) 18:00 ~ 23:00

  प्रति घण्टा: 900円
  (राति 22:00 बजे देखि 23:00 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1125円)
  यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  ।

  काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार ।

  आवस्यकता: 7-8 जना ।

  बिशेषता :
  - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 9686 7789 (Nepali) 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
   

  Meat Company, Handcash Job !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 122 views • 2019-02-08 16:01 • 来自相关话题

  Handcash पनि लिन सकिने ।
  शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।
  गाकुसेइहरुलाइ प्राथमिकता।
   कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  काम गर्ने समय : 8:00 ~ 17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट 
  प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)   
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ===========================================================

  Work Type: Meat Company.
  Location: Saitama- ken
  Station: Kawagoe Station
   
  Suitable for both male and female.
  Language level: Very Basic is ok.
   
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00 (8 hours fix shift)
  Hourly Wage: 1000円 (for male) // 900円 (for female)
  Transportation Fare: Not available
   
  - Working Days: Should be able to work atleast 2 days a week.
  - Weekend shift is also available.(Saturday and Sunday).
  - Priority is given to the student visa.

   
  Contact: 090 6658 9841 (for Japanese, English or Nepali language) 查看全部
  8063c7d1a1e87ac5fa949e33cd984678.jpg

  Handcash पनि लिन सकिने ।
  शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।
  गाकुसेइहरुलाइ प्राथमिकता।
   कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  काम गर्ने समय : 8:00 ~ 17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट 
  प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)   
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ===========================================================

  Work Type: Meat Company.
  Location: Saitama- ken
  Station: Kawagoe Station
   
  Suitable for both male and female.
  Language level: Very Basic is ok.
   
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00 (8 hours fix shift)
  Hourly Wage: 1000円 (for male) // 900円 (for female)
  Transportation Fare: Not available
   
  - Working Days: Should be able to work atleast 2 days a week.
  - Weekend shift is also available.(Saturday and Sunday).
  - Priority is given to the student visa.

   
  Contact: 090 6658 9841 (for Japanese, English or Nepali language)

  बेन्तोउ अथवा नुडल्स बनाउने कम्पनिमा (Kawagoe Station )

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 293 views • 2019-02-05 14:23 • 来自相关话题

  जाइर्यु कार्ड मात्र बोकेर आउदा पनि हुने  (Date: 2019/02/05)
  काम: आज साँझ ५:५० मा खावागोए स्टेशन (Kawagoe Station ) बाट गाडीले पिक गर्ने 

  कामको प्रकार: बेन्तोउ अथवा नुडल्स बनाउने कम्पनिमा 
  काम हुने समय: आज साँझ ७ बजे देखि भोलि बिहानको ९ बजे सम्म हुने 
   
  काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ , डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) र पर्मानेन्ट भिषा 

  प्रति घण्टा: 1100 
  यातायात खर्च: 1000 

  सम्पर्क: 049 257 4736 查看全部

  a.JPG

  जाइर्यु कार्ड मात्र बोकेर आउदा पनि हुने  (Date: 2019/02/05)
  काम: आज साँझ ५:५० मा खावागोए स्टेशन (Kawagoe Station ) बाट गाडीले पिक गर्ने 

  कामको प्रकार: बेन्तोउ अथवा नुडल्स बनाउने कम्पनिमा 
  काम हुने समय: आज साँझ ७ बजे देखि भोलि बिहानको ९ बजे सम्म हुने 
   
  काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ , डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) र पर्मानेन्ट भिषा 

  प्रति घण्टा: 1100 
  यातायात खर्च: 1000 

  सम्पर्क: 049 257 4736

  Suitable for Cook Visa !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 158 views • 2019-02-05 09:28 • 来自相关话题

  नेपाली रेस्टुरेन्टको लागि अनुभवी कुकको आवस्यकता ! 

  - स्थान: खामी-फुकुओका, साइतामा-केन
  - स्टेशन: Kamifukuoka  Station बाट 5  मिनेट पैदल ।

  - दक्क्ष्यता: राम्रो नेपाली र इन्डियन खाना बनाउन सक्ने ।
  - भिषा : कुक भिषाको लागि उपयुक्त ।

  - तलब: आपशी समझदारीमा। 
  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छ । 

  सम्पर्क : 080 2370 4524 查看全部

  a8f8391fed0c0fa5de3dcb601e404c2e.jpg

  नेपाली रेस्टुरेन्टको लागि अनुभवी कुकको आवस्यकता ! 

  - स्थान: खामी-फुकुओका, साइतामा-केन
  - स्टेशन: Kamifukuoka  Station बाट 5  मिनेट पैदल ।

  - दक्क्ष्यता: राम्रो नेपाली र इन्डियन खाना बनाउन सक्ने ।
  - भिषा : कुक भिषाको लागि उपयुक्त ।

  - तलब: आपशी समझदारीमा। 
  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छ । 

  सम्पर्क : 080 2370 4524

  Misatochuo Station ,(Saitama-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 95 views • 2019-02-05 09:24 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: vegetable company । (सजिलो काम)
  स्टेशन: MisatoChuo Station बाट पैदल 10 मिनेट ।
  गाकुसेइ र डिपेनडेन्ट भिषालाइ उपयुक्त !!

  काम गर्ने वातावरण: धेरै चिसो पनि हैन , धेरै तातो पनि हैन ।
  भाषा : सामान्य बोल्न सक्ने भए पुग्ने ।

  काम गर्ने शिफ्ट : 9:00~18:00
  प्रति घण्टा: 900円
  ट्रेन भाडा: प्रति दिन 500円 उपलब्ध छ ।

  काम गर्नुपर्ने दिन: हप्ताको 2-4 दिन गर्न सक्नु पर्ने ।

  सम्पर्क:
  = 080 3944 2571 (नेपाली) ।
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​ 查看全部

  77f44e1a96d487628642c8a7563e895a.png

  कामको प्रकार: vegetable company । (सजिलो काम)
  स्टेशन: MisatoChuo Station बाट पैदल 10 मिनेट ।
  गाकुसेइ र डिपेनडेन्ट भिषालाइ उपयुक्त !!

  काम गर्ने वातावरण: धेरै चिसो पनि हैन , धेरै तातो पनि हैन ।
  भाषा : सामान्य बोल्न सक्ने भए पुग्ने ।

  काम गर्ने शिफ्ट : 9:00~18:00
  प्रति घण्टा: 900円
  ट्रेन भाडा: प्रति दिन 500円 उपलब्ध छ ।

  काम गर्नुपर्ने दिन: हप्ताको 2-4 दिन गर्न सक्नु पर्ने ।

  सम्पर्क:
  = 080 3944 2571 (नेपाली) ।
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​