Notification settings The new notifications

  okegawa

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 14 views • 4 day ago • 来自相关话题

   

  c.PNG

   

  Meat Company, Day Shift Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 29 views • 4 day ago • 来自相关话题

   

  b.PNG

   

  Meat Company, Kawagoe

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 99 views • 4 day ago • 来自相关话题

   

  a.PNG

   

  दान्बोरु (carbon box ) को व्यवस्थापन गर्ने काम, Kawaguchi Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 165 views • 2018-11-29 12:02 • 来自相关话题

  - आजै बाट काम सुरु गर्न सकिने छ ।
  - काम : दान्बोरु (carbon box ) को व्यवस्थापन गर्ने काम ।

  - स्टेशन: Kawaguchi Station (खावागुची स्टेशन) बाट कम्पनीको बसमा ।
  - भाषा आवस्यकता: सामान्य  ।

  - कामको समय: 10:00 ~ 19:00
  - भिषा: डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ।
  - प्रति घण्टा: 1000 円
  - यातायात ख़र्च: छैन ।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म (३ दिन गर्नु पर्ने )​।​
  - बिदा हुने दिन: आइतबार ।

  सम्पर्क:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
    查看全部

  image8_1.jpg

  - आजै बाट काम सुरु गर्न सकिने छ ।
  - काम : दान्बोरु (carbon box ) को व्यवस्थापन गर्ने काम ।

  - स्टेशन: Kawaguchi Station (खावागुची स्टेशन) बाट कम्पनीको बसमा ।
  - भाषा आवस्यकता: सामान्य  ।

  - कामको समय: 10:00 ~ 19:00
  - भिषा: डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ।
  - प्रति घण्टा: 1000 円
  - यातायात ख़र्च: छैन ।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म (३ दिन गर्नु पर्ने )​।​
  - बिदा हुने दिन: आइतबार ।

  सम्पर्क:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   

  Minami Furuya Station (Saitama-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 98 views • 2018-11-28 15:20 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 900円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部

  7ea84da8e027a42d75d8371c6e3b3a29.png

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 900円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  Yasio Station , Saitama

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 139 views • 2018-11-26 16:22 • 来自相关话题

  किताब कम्पनीमा  कामको अवसर !!

  काम: किताब बर्गिकरण गर्ने काम 
  स्थान: साइतामा-केन
  स्टेशन:
  a) Yasio Station (Tsukuba Express Line )बाट 10 मिनेट पैदल 
  b) Soka Station (Tokyo Skytree Line ) बाट २० मिनेट बसमा 


  भिषा: Dependent , Long -Term, Permanent & Refugee Visa (workpermit holder)
  समय: 9:00 ~ 17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार )
  प्रति घण्टा: 1050 円

  सम्पर्क: 090 2460 5800 (Ramesh) 查看全部
  46794319_357395525024947_1539393300534919168_n.jpg

  किताब कम्पनीमा  कामको अवसर !!

  काम: किताब बर्गिकरण गर्ने काम 
  स्थान: साइतामा-केन
  स्टेशन:
  a) Yasio Station (Tsukuba Express Line )बाट 10 मिनेट पैदल 
  b) Soka Station (Tokyo Skytree Line ) बाट २० मिनेट बसमा 


  भिषा: Dependent , Long -Term, Permanent & Refugee Visa (workpermit holder)
  समय: 9:00 ~ 17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार )
  प्रति घण्टा: 1050 円

  सम्पर्क: 090 2460 5800 (Ramesh)

  Company

  Reply

  Anonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 47 views • 2018-11-24 22:39 • 来自相关话题

  Salad Company !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 196 views • 2018-11-23 11:16 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: सलाद बनाउने कम्पनीमा ।
  - स्थान: किता-खासुखाबे , साइतामा-केन
  - स्टेशन: Kita -Kasukabe Station (खासुखाबे स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता: नभए पनि हुने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 
  - काम हुने दिन: सातै दिन काम हुने (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )

  - भिषा:  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा : 1000 円
  - यातायात ख़र्च : 500 円
  - आवस्यकता: 10 जना 

  - काम यहि डिसेम्बर 19 तारिख देखि सुरु हुने भएकोले मेन्सेचुको लागि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सम्पर्क :
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 049 293 5695 (Office)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm) 查看全部

  ad.PNG


  - कामको प्रकार: सलाद बनाउने कम्पनीमा ।
  - स्थान: किता-खासुखाबे , साइतामा-केन
  - स्टेशन: Kita -Kasukabe Station (खासुखाबे स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता: नभए पनि हुने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 
  - काम हुने दिन: सातै दिन काम हुने (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )

  - भिषा:  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा : 1000 円
  - यातायात ख़र्च : 500 円
  - आवस्यकता: 10 जना 

  - काम यहि डिसेम्बर 19 तारिख देखि सुरु हुने भएकोले मेन्सेचुको लागि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सम्पर्क :
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 049 293 5695 (Office)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

  Cake Company

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 233 views • 2018-11-23 09:17 • 来自相关话题

  केक कम्पनीमा कामको अवसर !!
  केटीहरूको लागि मात्र उपयुक्त 

  काम: केक बनाउने (सजिलो काम)
  स्टेशन : Musashi-Ranzan Station 
  भाषा: थोरै भए पुग्ने  ।
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।

  प्रति घण्टा: 950 円
  ट्रेन भाडा: 500 円
  काम हुने  समय:  9:00 ~17:00
  आवस्यक संख्या: 12 जना  ।

  सम्पर्क: 
  = 080-4324-4681 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.PNG

  केक कम्पनीमा कामको अवसर !!
  केटीहरूको लागि मात्र उपयुक्त 

  काम: केक बनाउने (सजिलो काम)
  स्टेशन : Musashi-Ranzan Station 
  भाषा: थोरै भए पुग्ने  ।
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।

  प्रति घण्टा: 950 円
  ट्रेन भाडा: 500 円
  काम हुने  समय:  9:00 ~17:00
  आवस्यक संख्या: 12 जना  ।

  सम्पर्क: 
  = 080-4324-4681 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Bento Job ........ (Yanasegawa Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 180 views • 2018-11-20 15:26 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : Saitama-ken
  - स्टेशन : Yanasegawa Station बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 
  =============================================
  DayShift: (आइतबार देखि मंगलबार सम्म: FixShift )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : FixShift )
  - कामको समय: 20:00~05:00  ( नोट: 20:00~22:00 को समयमा प्रति घण्टा:900円)
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन ​।​
  =================================================

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 
   
  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (Nepali) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)। 查看全部

  sdfdsfdsfa.PNG

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : Saitama-ken
  - स्टेशन : Yanasegawa Station बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 
  =============================================
  DayShift: (आइतबार देखि मंगलबार सम्म: FixShift )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : FixShift )
  - कामको समय: 20:00~05:00  ( नोट: 20:00~22:00 को समयमा प्रति घण्टा:900円)
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन ​।​
  =================================================

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 
   
  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (Nepali) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।