Notification settings The new notifications

  सामानहरु छुटाउने प्याकिङ्ग गर्ने काम

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 121 views • 2019-12-17 12:07 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: आराइबाको काम - स्थान : क्योतो(京都府)

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 148 views • 2019-10-04 13:10 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा स्थान: ओसाका (oosaka)

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 149 views • 2019-10-04 11:57 • 来自相关话题

  Shumai dumplings, Tsuruhara Station (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 313 views • 2019-09-11 13:16 • 来自相关话题

  काम: स्युउमाइ म:म बनाउने 

  स्थान: ओसाका, इजुमीसानो
  स्टेशन: Tsuruhara Station(चुरुहारा स्टेशन) बाट कम्पनी गाडीको व्यवस्था भएको 

  काम गर्ने समय: 17:00~ 22:00
  काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (हप्ताको ५ दिन २५ घण्टा)

  प्रति घण्टा: 1150 円
  यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 

  मेन्सेचु: 9月17日(सेप्टेम्बर १७ तारिख )
  काम सुरु: 9月24日(सेप्टेम्बर २४ तारिख )

  सम्पर्क: 070- 2827-6841 (नेपाली) 查看全部
  a.PNG

  काम: स्युउमाइ म:म बनाउने 

  स्थान: ओसाका, इजुमीसानो
  स्टेशन: Tsuruhara Station(चुरुहारा स्टेशन) बाट कम्पनी गाडीको व्यवस्था भएको 

  काम गर्ने समय: 17:00~ 22:00
  काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (हप्ताको ५ दिन २५ घण्टा)

  प्रति घण्टा: 1150 円
  यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 

  मेन्सेचु: 9月17日(सेप्टेम्बर १७ तारिख )
  काम सुरु: 9月24日(सेप्टेम्बर २४ तारिख )

  सम्पर्क: 070- 2827-6841 (नेपाली)

  Chocolate company, Kobe-shi (Hanshin Mikage Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 592 views • 2018-10-10 11:05 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : चक्लेट कम्पनीमा

  - स्थान:  Kobe-shi, Higashi Nada Ward
  - स्टेशन: Hanshin Mikage Station Post Office बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 16:00  (7 घण्टा काम र 1 घण्टा ब्रेकटाइम )

  - काम हुने अवधि: तुरुन्तै काम  सुरु गर्न सकिने  र डिसेम्बरको अन्तिम सम्म हुने काम ।
  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (कम्पनीको क्यालेन्डर अनुसार)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा  दिन र दिनको घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : एइज्युउ र तेइज्युउ भिषाको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा: 1150 円 
  - यातायात ख़र्च: महिनाको 8000 円 सम्म उपलब्ध छ ।
  - महिलाहरुलाइ उपयुक्त काम ।

  सम्पर्क : 
   070 4507 1016 (いより さん)
   

  ==========================================
  【御影】チョコレートの製造
  勤務地:神戸市東灘区/阪神御影駅より徒歩10分
  スキル:日本語で日常会話が可能な方
  時 間:8:00-16:00(休憩1h、実働7h)
  シフト:月~金(会社カレンダー)
  期 間:即日~12月末まで
  時 給:1,150円
  在留資格:永住者と定住者
  交通費:月額上限8,000円
  ★女性が活躍している職場です
   
  連絡先: 070 4507 1016 (いより さん)
  ============================================ 查看全部
  c201f25658f04739_S.jpg

  - कामको प्रकार : चक्लेट कम्पनीमा

  - स्थान:  Kobe-shi, Higashi Nada Ward
  - स्टेशन: Hanshin Mikage Station Post Office बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 16:00  (7 घण्टा काम र 1 घण्टा ब्रेकटाइम )

  - काम हुने अवधि: तुरुन्तै काम  सुरु गर्न सकिने  र डिसेम्बरको अन्तिम सम्म हुने काम ।
  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (कम्पनीको क्यालेन्डर अनुसार)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा  दिन र दिनको घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : एइज्युउ र तेइज्युउ भिषाको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा: 1150 円 
  - यातायात ख़र्च: महिनाको 8000 円 सम्म उपलब्ध छ ।
  - महिलाहरुलाइ उपयुक्त काम ।

  सम्पर्क : 
   070 4507 1016 (いより さん)
   

  ==========================================
  【御影】チョコレートの製造
  勤務地:神戸市東灘区/阪神御影駅より徒歩10分
  スキル:日本語で日常会話が可能な方
  時 間:8:00-16:00(休憩1h、実働7h)
  シフト:月~金(会社カレンダー)
  期 間:即日~12月末まで
  時 給:1,150円
  在留資格:永住者と定住者
  交通費:月額上限8,000円
  ★女性が活躍している職場です
   
  連絡先: 070 4507 1016 (いより さん)
  ============================================

  होटेल सरसफाईको काम (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 486 views • 2018-09-14 11:31 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  daily-2.jpg

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  होटेल सरसफाईको काम (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 896 views • 2018-08-01 12:03 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部
  a.JPG

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  Part Time Job

  Rajendra Published the article • 0 comments • 408 views • 2018-07-06 11:45 • 来自相关话题

  アルバイト(Part time job) per hour ¥1100
          Kyoto (京都) & Nara(奈良)
  Dependent, permanent, refugee(work permit)
  Type of work: Obento/サラダ
  Time:-8:00~~~14:00
  Per hour:-¥1100
  Train fare:- ¥400/Day
  Break:- no
  Station: Tamamizu(JR玉水駅) ~10 mins walk
  Contact number:- 080-9860-9963 (Raj)
  Please call between 9:00 to 17:00 (mon~fri) 查看全部
  アルバイト(Part time job) per hour ¥1100
          Kyoto (京都) & Nara(奈良)
  Dependent, permanent, refugee(work permit)
  Type of work: Obento/サラダ
  Time:-8:00~~~14:00
  Per hour:-¥1100
  Train fare:- ¥400/Day
  Break:- no
  Station: Tamamizu(JR玉水駅) ~10 mins walk
  Contact number:- 080-9860-9963 (Raj)
  Please call between 9:00 to 17:00 (mon~fri)

  Bedmaking Job, Kitahama Station (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 666 views • 2018-07-03 16:16 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम ।
  - स्टेशन :
  a) Kitahama Station बाट पैदल 2 मिनेट ।​
  b) Yodoyabashi Station बाट पैदल 5 मिनेट ।

  - कामको कोड : C011004
  - भाषा आवस्यकता :  N4 level (सामान्य भाषा)  ।
  - कामको समय : 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1 देखि 4 दिन गर्न सकिने ,समय मिलाउन सकिने ।

  - प्रति घण्टा : 1100 円 
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ  ।
   
  बिशेषता:
  -अनुभव भएको र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त काम 

  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 070-4347-2977 , Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम ।
  - स्टेशन :
  a) Kitahama Station बाट पैदल 2 मिनेट ।​
  b) Yodoyabashi Station बाट पैदल 5 मिनेट ।

  - कामको कोड : C011004
  - भाषा आवस्यकता :  N4 level (सामान्य भाषा)  ।
  - कामको समय : 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1 देखि 4 दिन गर्न सकिने ,समय मिलाउन सकिने ।

  - प्रति घण्टा : 1100 円 
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ  ।
   
  बिशेषता:
  -अनुभव भएको र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त काम 

  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 070-4347-2977 , Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।