Notification settings The new notifications

  Vegetables and Salad packing Job, Nagoya (Aichi-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 4 comments • 706 views • 2018-09-07 15:02 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : तरकारी , सलाद प्याकिंग गर्ने सजिलो काम 

  - स्थान :  Nagoya 
  - स्टेशन : Nagoya Station बाट फ़्री बस।

  - कामको समय : 
  a) 8:00 ~ 17:00   (बिहान 8:00 बाट बेलुका 17:00 सम्म)
  b) 24:00 ~ 8:00  (राति 12:00 बाट बिहान 8:00 सम्म)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा : 1000円  ~ 1250円
  - (22:00 to 5:00) को समय: 1250 円 

  सम्पर्क:-
  = 080-9860-9963 (Nepali)
  = 080-8053-8883‬ (Nepali)
  फ़ोन नउठेमा भाईबर मा मेसेज पठाऊनु होला

  ============================
  English Version:
   
  Work: Vegetable and Salad packing company
  Location: Nagoya Station (Free bus from Nagoya Station)
  Working Hours: 
  a) 8:00- 17:00
  b) 24:00- 8:00

  Visa Type: Student, Dependent and permanent visa
  hourly wage: 1000円- 1250円
  note: (Nighttime 22:00-5:00 wage will be 1250円)

  Contact:
  = 080 9680 9963
  = 080 8053 8883 
    查看全部
  kinokotagawa171200094.jpg

  - कामको प्रकार : तरकारी , सलाद प्याकिंग गर्ने सजिलो काम 

  - स्थान :  Nagoya 
  - स्टेशन : Nagoya Station बाट फ़्री बस।

  - कामको समय : 
  a) 8:00 ~ 17:00   (बिहान 8:00 बाट बेलुका 17:00 सम्म)
  b) 24:00 ~ 8:00  (राति 12:00 बाट बिहान 8:00 सम्म)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा : 1000円  ~ 1250円
  - (22:00 to 5:00) को समय: 1250 円 

  सम्पर्क:-
  = 080-9860-9963 (Nepali)
  = 080-8053-8883‬ (Nepali)
  फ़ोन नउठेमा भाईबर मा मेसेज पठाऊनु होला

  ============================
  English Version:
   
  Work: Vegetable and Salad packing company
  Location: Nagoya Station (Free bus from Nagoya Station)
  Working Hours: 
  a) 8:00- 17:00
  b) 24:00- 8:00

  Visa Type: Student, Dependent and permanent visa
  hourly wage: 1000円- 1250円
  note: (Nighttime 22:00-5:00 wage will be 1250円)

  Contact:
  = 080 9680 9963
  = 080 8053 8883 
   

  सामान बर्गिकरणको काम (Aichi-ken, Hira Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 536 views • 2018-07-24 13:36 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: सामान बर्गिकरणको काम 

  - स्थान:  西春日井郡豊山町 (Toyoyama )
  - स्टेशन: Hira (Aichi) station  बाट 19 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: W006425651 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )  ।

  - कामको समय: 
  a) 18:30〜22:00 ---दिनको पारिश्रमिक: 3570円
  b) 21:30〜06:30 ---दिनको पारिश्रमिक: 8790円 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 3 .5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन  

  अनलाइन आवेदन यहाँ बाट दिनुहोला: https://nihondebaito.com/en/entry/input?work_id=W006425651 查看全部
  1933487jdm.jpg

  - कामको प्रकार: सामान बर्गिकरणको काम 

  - स्थान:  西春日井郡豊山町 (Toyoyama )
  - स्टेशन: Hira (Aichi) station  बाट 19 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: W006425651 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )  ।


  - कामको समय: 
  a) 18:30〜22:00 ---दिनको पारिश्रमिक: 3570円
  b) 21:30〜06:30 ---दिनको पारिश्रमिक: 8790円 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 3 .5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन  


  अनलाइन आवेदन यहाँ बाट दिनुहोला: https://nihondebaito.com/en/entry/input?work_id=W006425651

  उदोन रेस्टुरेन्ट, Nagoya-keibajo-mae Station (Nagoya)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 439 views • 2018-06-01 15:28 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: मारुगामे सेइमेन
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टको काउन्टरमा

  - स्थान :  愛知県名古屋市港区品川町2-1-6イオンモール名古屋みなと4F
  - स्टेशन :Nagoya-keibajo-mae Station (नागोया केइ बाज्योउ माए स्टेशन )  बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343896
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 08:00~23:00 ---(8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 950円 ~
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।  

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।                                                                  查看全部
  - पसलको नाम: मारुगामे सेइमेन
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टको काउन्टरमा

  - स्थान :  愛知県名古屋市港区品川町2-1-6イオンモール名古屋みなと4F
  - स्टेशन :Nagoya-keibajo-mae Station (नागोया केइ बाज्योउ माए स्टेशन )  बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343896
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 08:00~23:00 ---(8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 950円 ~
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।  

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।                                                                 

  सरसफाईको काम (Nagoya)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 442 views • 2018-05-31 11:12 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम 

  - स्थान :  名古屋市中村区佐古前町 9番2号 
  - स्टेशन : Kamejima Station बाट  मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006359544
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:30〜14:30
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, कम्तिमा 2 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 920 円 
  - यातायात ख़र्च : महिनाको 20,000 円 सम्म उपलब्ध छ 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  54b93b303a5eb070ac7a699895ec4779.jpg

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम 

  - स्थान :  名古屋市中村区佐古前町 9番2号 
  - स्टेशन : Kamejima Station बाट  मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006359544
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:30〜14:30
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, कम्तिमा 2 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 920 円 
  - यातायात ख़र्च : महिनाको 20,000 円 सम्म उपलब्ध छ 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  सरसफाईको काम, Komaki Station ( Aichi-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 648 views • 2018-05-29 13:48 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम 

  - स्थान : 愛知県小牧市大字間々字浦通り18番地
  - स्टेशन : Komaki Station बाट 24 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W005112863
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 09:00~12:00 (3 घण्टा )
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 5 दिन र दिनको 3 घण्टा  गर्न सक्नुपर्ने ।
   (सोमबार ,मंगलबार ,बिहिबार ,शुक्रबार र शनिबार गर्नु पर्ने )।

  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन  ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.JPG

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम 

  - स्थान : 愛知県小牧市大字間々字浦通り18番地
  - स्टेशन : Komaki Station बाट 24 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W005112863
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 09:00~12:00 (3 घण्टा )
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 5 दिन र दिनको 3 घण्टा  गर्न सक्नुपर्ने ।
   (सोमबार ,मंगलबार ,बिहिबार ,शुक्रबार र शनिबार गर्नु पर्ने )।

  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन  ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  उदोन रेस्टुरेन्ट, Konan Station (Aichi-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 536 views • 2018-05-29 13:31 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: मारुगामे सेइमेन ।
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टमा काउन्टरको काम ।

  - स्थान :  愛知県江南市赤童子町栄2
  - स्टेशन : Konan Station ( कोनान् स्टेशन  ) बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343906
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 ~
  - शनिबार प्रति घण्टामा : +100円 अप हुने ।
  -  आइतबार र सार्वजनिक बिदामा प्रति घण्टामा : +100円 अप हुने ।
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार ) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG

  - पसलको नाम: मारुगामे सेइमेन ।
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टमा काउन्टरको काम ।

  - स्थान :  愛知県江南市赤童子町栄2
  - स्टेशन : Konan Station ( कोनान् स्टेशन  ) बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343906
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 ~
  - शनिबार प्रति घण्टामा : +100円 अप हुने ।
  -  आइतबार र सार्वजनिक बिदामा प्रति घण्टामा : +100円 अप हुने ।
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार ) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Mikawatahara Station (Aichi-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 382 views • 2018-05-28 10:10 • 来自相关话题

  アイシン・エイ・ダブリュ㈱田原工場

  - कामको प्रकार : हल र किचेनको काम 

  - स्थान : 愛知県田原市緑が浜2号-2
  - स्टेशन : Mikawatahara Station बाट 15 मिनेट गाडीमा । 

  - कामको कोड : W006360945
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 09:00~04:00
  23:00〜04:00 --- प्रति घण्टा: 1140円
  09:00〜14:00 ---प्रति घण्टा: 880円

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, कम्तिमा 5 दिन र दिनको 4.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 880 円 ~1140円
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।
  - युक्युउको व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  アイシン・エイ・ダブリュ㈱田原工場

  - कामको प्रकार : हल र किचेनको काम 

  - स्थान : 愛知県田原市緑が浜2号-2
  - स्टेशन : Mikawatahara Station बाट 15 मिनेट गाडीमा । 

  - कामको कोड : W006360945
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 09:00~04:00
  23:00〜04:00 --- प्रति घण्टा: 1140円
  09:00〜14:00 ---प्रति घण्टा: 880円

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, कम्तिमा 5 दिन र दिनको 4.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 880 円 ~1140円
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।
  - युक्युउको व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Family Mart, Yabachō Station (Nagoya)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 465 views • 2018-05-22 15:57 • 来自相关话题

  काम : Family Mart को काम  ।
  स्थान : 愛知県名古屋市中区栄5-3-11​
  स्टेशन : Yabachō Station बाट 5  मिनेट पैदल ।

  कामको ID: W005740556
   
  समय : 
  a) 05:00〜09:00 प्रति घण्टा  871円
  b) 09:00〜22:00 प्रति घण्टा 871円
  c) 22:00〜05:00 प्रति घण्टा 1089円

  प्रति घण्टा: 871円 ~ 1089円
  ट्रेन भाडा: पुरै उपलब्ध छ ।

  - भाषा: जापानिज भाषा N3 बराबर बोल्न सक्ने । 
  - काम गर्ने समय: कम्तिमा हप्ताको 1 दिन र दिनको 3घण्टा गर्न सक्नु पर्ने।
  - अनुभवी र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त  ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  605a1da415d11f80ba7a313fe86da5d7.jpg

  काम : Family Mart को काम  ।
  स्थान : 愛知県名古屋市中区栄5-3-11​
  स्टेशन : Yabachō Station बाट 5  मिनेट पैदल ।

  कामको ID: W005740556
   
  समय : 
  a) 05:00〜09:00 प्रति घण्टा  871円
  b) 09:00〜22:00 प्रति घण्टा 871円
  c) 22:00〜05:00 प्रति घण्टा 1089円

  प्रति घण्टा: 871円 ~ 1089円
  ट्रेन भाडा: पुरै उपलब्ध छ ।

  - भाषा: जापानिज भाषा N3 बराबर बोल्न सक्ने । 
  - काम गर्ने समय: कम्तिमा हप्ताको 1 दिन र दिनको 3घण्टा गर्न सक्नु पर्ने।
  - अनुभवी र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त  ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  उदोन रेस्टुरेन्ट, OWARI-ICHINOMIYA STATION ( ओवारि इचीनोमिया स्टेशन ), Aichi-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 530 views • 2018-05-18 10:57 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: मारुगामे सेइमेन ।
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टमा काउन्टरको काम ।

  - स्थान :  愛知県一宮市栄3-1-2尾張一宮駅前ビル(i-ビル)1F
  - स्टेशन : OWARI-ICHINOMIYA STATION (ओवारि इचीनोमिया स्टेशन) बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343905
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 950円 ~ 
  (After 10pm, perhour: +25% up)
   
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार ) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG


  - पसलको नाम: मारुगामे सेइमेन ।
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टमा काउन्टरको काम ।

  - स्थान :  愛知県一宮市栄3-1-2尾張一宮駅前ビル(i-ビル)1F
  - स्टेशन : OWARI-ICHINOMIYA STATION (ओवारि इचीनोमिया स्टेशन) बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343905
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 950円 ~ 
  (After 10pm, perhour: +25% up)
   
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार ) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  सरसफाईको काम, Nagoya

  sarojmaharjan Published the article • 1 comments • 429 views • 2018-05-15 18:50 • 来自相关话题

  NHK (Nagoya)- कामको प्रकार : सरसफाईको काम

  - स्थान :  名古屋市東区東桜一丁目13番3号
  - स्टेशन : Sakae Station बाट 4 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: W006323662
  - भाषा आवस्यकता: N2 बराबर बोल्न सक्नेहुनुपर्ने ।
  - कामको समय : 
  a) 07:30〜16:30
  b) 07:30〜11:30

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, कम्तिमा 5 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 950 円 (राति 22:00 देखि 24:00 को समय प्रति घण्टा :1188円 ​)
  - यातायात ख़र्च : महिनाको 20,000 सम्म उपलब्ध छ ।​
   
  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  NHK (Nagoya)- कामको प्रकार : सरसफाईको काम

  - स्थान :  名古屋市東区東桜一丁目13番3号
  - स्टेशन : Sakae Station बाट 4 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: W006323662
  - भाषा आवस्यकता: N2 बराबर बोल्न सक्नेहुनुपर्ने ।
  - कामको समय : 
  a) 07:30〜16:30
  b) 07:30〜11:30

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, कम्तिमा 5 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 950 円 (राति 22:00 देखि 24:00 को समय प्रति घण्टा :1188円 ​)
  - यातायात ख़र्च : महिनाको 20,000 सम्म उपलब्ध छ ।​
   
  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।