Notification settings The new notifications

  Job in Okinawa-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 98 views • 2018-11-28 09:04 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: 
  1. हल-किचेनको काम
  2. सर्भिस काउन्टर  (QR-code बाढ्ने)
  3. रेजिको सजिलो काम 

  स्थान: ओकिनावा-केन, नाहा-सी, माकीसी
  स्टेशन: Makishi Station (माकीसी स्टेशन) बाट 7 मिनेट पैदल
  काम हुने समय : 09: 00 - 24: 00 भित्र (5 घण्टा माथि)---आपसी सल्लाहमा
  जस्तै: 
  a) 14:00~ 20:00 
  b) 18:00 ~23:00 

  भाषा: दैनिकीको भाषा आवस्यकता

  काम गर्नुपर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन माथि
  प्रति घण्टा: 1100円
   
  सम्पर्क: 0120-180-338 ( Career link factory ) 查看全部

  1.PNG

  कामको प्रकार: 
  1. हल-किचेनको काम
  2. सर्भिस काउन्टर  (QR-code बाढ्ने)
  3. रेजिको सजिलो काम 

  स्थान: ओकिनावा-केन, नाहा-सी, माकीसी
  स्टेशन: Makishi Station (माकीसी स्टेशन) बाट 7 मिनेट पैदल
  काम हुने समय : 09: 00 - 24: 00 भित्र (5 घण्टा माथि)---आपसी सल्लाहमा
  जस्तै: 
  a) 14:00~ 20:00 
  b) 18:00 ~23:00 

  भाषा: दैनिकीको भाषा आवस्यकता

  काम गर्नुपर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन माथि
  प्रति घण्टा: 1100円
   
  सम्पर्क: 0120-180-338 ( Career link factory )

  Mie-ken Job

  Pradip Replied • 1 person concerned • 1 replies • 320 views • 2018-11-21 13:44 • 来自相关话题

  Mie -Ken, Hobo Station

  sarojmaharjan Published the article • 1 comments • 410 views • 2018-11-16 11:28 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
  - बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  b.PNG

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
  - बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Mie -Ken, Hobo Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 174 views • 2018-10-31 17:57 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल कटिंग गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  aa.PNG

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल कटिंग गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Shumai Dumpling Packing Job, Himeji Station (Hyogo-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 174 views • 2018-09-20 13:33 • 来自相关话题

  Part Time Job (Himeji Station, Hyogo-ken)

  - कामको प्रकार : स्युमाइ म:म: बनाउने, प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - स्थान : Hyogo- ken

  - स्टेशन : Himeji Station ( हिमेजी स्टेशन) बाट बसमा 7 मिनेट र हिडेर 35 मिनेट

  - भाषा: सामान्य भाषा ।

  - कामको समय : 
  a) 8:00-17:00
  b) 9:00-18:00

  - प्रति घण्टा : 1100円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।

  - काम हुने दिन: हप्ताको 3 दिन माथि गर्नुपर्ने ।
  नोट: बुधबार र बिहिबार बिदा हुने

  सम्पर्क:
  = 07045071016 ( इयोरी सान) । 查看全部

  DSC_8778.jpg

  Part Time Job (Himeji Station, Hyogo-ken)

  - कामको प्रकार : स्युमाइ म:म: बनाउने, प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - स्थान : Hyogo- ken

  - स्टेशन : Himeji Station ( हिमेजी स्टेशन) बाट बसमा 7 मिनेट र हिडेर 35 मिनेट

  - भाषा: सामान्य भाषा ।

  - कामको समय : 
  a) 8:00-17:00
  b) 9:00-18:00

  - प्रति घण्टा : 1100円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।

  - काम हुने दिन: हप्ताको 3 दिन माथि गर्नुपर्ने ।
  नोट: बुधबार र बिहिबार बिदा हुने

  सम्पर्क:
  = 07045071016 ( इयोरी सान) ।

  कोन्बिनिको लागि सामान बर्गिकरण गर्ने काम, Komagata Station (Gunma-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 584 views • 2018-08-06 17:27 • 来自相关话题

  तुरुन्तै काम सुरु गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोला  !!

  सजिलो काम !!
  - कामको प्रकार: कोन्बिनिको लागि सामान बर्गिकरण गर्ने काम (सिवाकेको काम)

  - स्थान:Gunma -Ken ( गुन्मा-केन )
  - स्टेशन:
  a) Komagata Station (कोमागाता स्टेशन) बाट 15 मिनेट पैदल ।
  b) Maebashi Station (माएबासी स्टेशन) बाट 7 मिनेट ट्रेनमा ।

  - भाषा: भाषा आवस्यक छैन ।

  - कामको समय: 16:00 ~ 22:00  +  (ओभरटाइम हुनसक्ने )
  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शनिबार भित्र, ३-४ दिन गर्न सकिने ।
  - काम बिदा हुने दिन: आइतबार ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा: 1000 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 

  - आवस्यकता: 7 जना (महिला / पुरुष ) 
   
  सम्पर्क :
  = 080-6560-0013 (नेपारुजिन)
  = 049-293-5695 (नेपारुजिन नो तान्तोउ इमासका--- भनेर सोध्नुहोला )।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र) 查看全部
  C0000228042.jpg

  तुरुन्तै काम सुरु गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोला  !!

  सजिलो काम !!
  - कामको प्रकार: कोन्बिनिको लागि सामान बर्गिकरण गर्ने काम (सिवाकेको काम)

  - स्थान:Gunma -Ken ( गुन्मा-केन )
  - स्टेशन:
  a) Komagata Station (कोमागाता स्टेशन) बाट 15 मिनेट पैदल ।
  b) Maebashi Station (माएबासी स्टेशन) बाट 7 मिनेट ट्रेनमा ।

  - भाषा: भाषा आवस्यक छैन ।

  - कामको समय: 16:00 ~ 22:00  +  (ओभरटाइम हुनसक्ने )
  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शनिबार भित्र, ३-४ दिन गर्न सकिने ।
  - काम बिदा हुने दिन: आइतबार ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  - प्रति घण्टा: 1000 円 
  - यातायात ख़र्च: 500 円 

  - आवस्यकता: 7 जना (महिला / पुरुष ) 
   
  सम्पर्क :
  = 080-6560-0013 (नेपारुजिन)
  = 049-293-5695 (नेपारुजिन नो तान्तोउ इमासका--- भनेर सोध्नुहोला )।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)

  कप नूडल्स सम्बन्धी काम, Kumamoto-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 281 views • 2018-07-31 09:07 • 来自相关话题

  【यामागा सिटी, कुमामोतो- केन】
  - कामको प्रकार: कप नूडल्स सम्बन्धी काम 

  - स्थान:  Kumamoto -Ken (कुमामोतो- केन )
  - स्टेशन: Hikarinomori Station (हिगारी नो मोरी स्टेसन ) बाट कम्पनिको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय:  23: 30  ~ 8: 30 (8 घण्टा)
  - काम गर्न सकिने दिन : हप्ताको 3 देखि 5 दिन सम्म गर्न सकिने ।
  - काम हुने अवधि: 8月/1日 ~ 8月/22日

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1375 円   (5: 00AM~ 8: 30AM ---1100円)
  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क:
  080-6845-1721 (Hashimoto San)
  सम्पर्क समय : 10:00 〜 19:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部

  Screen-Shot-2017-03-27-at-1.44_.29-PM_.jpg

  【यामागा सिटी, कुमामोतो- केन】
  - कामको प्रकार: कप नूडल्स सम्बन्धी काम 

  - स्थान:  Kumamoto -Ken (कुमामोतो- केन )
  - स्टेशन: Hikarinomori Station (हिगारी नो मोरी स्टेसन ) बाट कम्पनिको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय:  23: 30  ~ 8: 30 (8 घण्टा)
  - काम गर्न सकिने दिन : हप्ताको 3 देखि 5 दिन सम्म गर्न सकिने ।
  - काम हुने अवधि: 8月/1日 ~ 8月/22日

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1375 円   (5: 00AM~ 8: 30AM ---1100円)
  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क:
  080-6845-1721 (Hashimoto San)
  सम्पर्क समय : 10:00 〜 19:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  Egg Company, Seishinchuo Station (Hyogo-ken, Kobe-shi)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 356 views • 2018-07-26 12:21 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: उसिनेको अण्डाको जाँच गर्ने काम।

  - स्थान:  Kobe-shi, Nishi-ku
  - स्टेशन: Seishinchuo Station (सेइशिन च्युओउ स्टेशन)  बाट कम्पनिको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय:
  a ) 8:30  ~ 17:30  (Day Shift ) --- (8月/1日 ~ 8月/22日)
  b ) 23:30  ~ 08:30 (Night Shift )---(8月/23日 ~ 8月/30日)

  नोट:  8月/22日  सम्म Day Shift गरेर, 8月/23日 बाट Night Shift गर्न सकिने छ ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3~5 दिन सम्म।
  - भिषा :गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त छ ।
   
  नोट: गाकुसेइहरूले गर्मी बिदामा मात्र पनि गर्नसकिने छ ।

  - Day Shift प्रति घण्टा: 1000円
  - Night Shift प्रति घण्टा: 1200円〜1500円

  - यातायात ख़र्च: दिनको 800円 सम्म उपलब्ध छ ।

   सम्पर्क:
  070-2827-6841 (नेपारूजिन)
  फोन नउठेमा Viber मा मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  20170922_47.jpg

  - कामको प्रकार: उसिनेको अण्डाको जाँच गर्ने काम।

  - स्थान:  Kobe-shi, Nishi-ku
  - स्टेशन: Seishinchuo Station (सेइशिन च्युओउ स्टेशन)  बाट कम्पनिको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय:
  a ) 8:30  ~ 17:30  (Day Shift ) --- (8月/1日 ~ 8月/22日)
  b ) 23:30  ~ 08:30 (Night Shift )---(8月/23日 ~ 8月/30日)

  नोट:  8月/22日  सम्म Day Shift गरेर, 8月/23日 बाट Night Shift गर्न सकिने छ ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3~5 दिन सम्म।
  - भिषा :गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त छ ।
   
  नोट: गाकुसेइहरूले गर्मी बिदामा मात्र पनि गर्नसकिने छ ।

  - Day Shift प्रति घण्टा: 1000円
  - Night Shift प्रति घण्टा: 1200円〜1500円

  - यातायात ख़र्च: दिनको 800円 सम्म उपलब्ध छ ।

   सम्पर्क:
  070-2827-6841 (नेपारूजिन)
  फोन नउठेमा Viber मा मेसेज गर्नुहोला ।

  सामानको जाँच गर्ने काम, Himeji Station (Hyogo-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 474 views • 2018-07-25 17:20 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: सामानको जाँच गर्ने काम (सजिलो काम )

  - स्थान:  Tatsuno -shi ,Himeji (Hyogo-ken)
  - स्टेशन: Himeji Station बाट कम्पनिको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय:
  a )  8:30  ~ 17:30  (Day Shift )
  b ) 20:30  ~ 05:30 (Night Shift )

  ओभरटाइम: दिनमा 2~3 घण्टा ओभरटाइम हुने ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा : एइज्युउस्या (Permanent ) , तेइज्युउस्या (Long -term) भिषाहरुलाइ उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1375 円 

  *(Dayshift र Nightshift दुवै मिलाएर गर्न सक्नेहरुलाई : Dayshift मा प्रतिघण्टा: 1100円 र Nightshift मा प्रतिघण्टा: 1375円)
  * Dayshift मात्र गर्न सक्नेहरुलाई  प्रति घण्टा: 1000 円 
  * Nightshift मात्र गर्न सक्नेहरुलाई प्रति घण्टा: 1313 円 

  - यातायात ख़र्च: महिनाको 7000円 सम्म उपलब्ध छ ।

   सम्पर्क:
  080-4616-9862 (हुई)
  सम्पर्क समय : 10:00 〜 19:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部
  010.jpg

  - कामको प्रकार: सामानको जाँच गर्ने काम (सजिलो काम )

  - स्थान:  Tatsuno -shi ,Himeji (Hyogo-ken)
  - स्टेशन: Himeji Station बाट कम्पनिको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय:
  a )  8:30  ~ 17:30  (Day Shift )
  b ) 20:30  ~ 05:30 (Night Shift )

  ओभरटाइम: दिनमा 2~3 घण्टा ओभरटाइम हुने ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा : एइज्युउस्या (Permanent ) , तेइज्युउस्या (Long -term) भिषाहरुलाइ उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1375 円 

  *(Dayshift र Nightshift दुवै मिलाएर गर्न सक्नेहरुलाई : Dayshift मा प्रतिघण्टा: 1100円 र Nightshift मा प्रतिघण्टा: 1375円)
  * Dayshift मात्र गर्न सक्नेहरुलाई  प्रति घण्टा: 1000 円 
  * Nightshift मात्र गर्न सक्नेहरुलाई प्रति घण्टा: 1313 円 

  - यातायात ख़र्च: महिनाको 7000円 सम्म उपलब्ध छ ।

   सम्पर्क:
  080-4616-9862 (हुई)
  सम्पर्क समय : 10:00 〜 19:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  कप नूडल्स सम्बन्धी काम, Kumamoto-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 280 views • 2018-07-25 16:22 • 来自相关话题

  【यामागा सिटी, कुमामोतो- केन】
  - कामको प्रकार: कप नूडल्स सम्बन्धी काम 

  - स्थान:  Kumamoto -Ken (कुमामोतो- केन )
  - स्टेशन: Hikarinomori Station (हिगारी नो मोरी स्टेसन )

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय:  23: 30  ~ 8: 30 (8 घण्टा)
  - काम गर्न सकिने दिन : हप्ताको 3 देखि 5 दिन सम्म गर्न सकिने ।
  - काम हुने अवधि: 8/1 - 8/22 

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1188 円   (5: 00 ~ 8: 30 ---950 円)
  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छ ।

   सम्पर्क:
  080-4616-9862 (हुई)
  सम्पर्क समय : 10:00 〜 19:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部
  588370486-612x612.jpg

  【यामागा सिटी, कुमामोतो- केन】
  - कामको प्रकार: कप नूडल्स सम्बन्धी काम 

  - स्थान:  Kumamoto -Ken (कुमामोतो- केन )
  - स्टेशन: Hikarinomori Station (हिगारी नो मोरी स्टेसन )

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय:  23: 30  ~ 8: 30 (8 घण्टा)
  - काम गर्न सकिने दिन : हप्ताको 3 देखि 5 दिन सम्म गर्न सकिने ।
  - काम हुने अवधि: 8/1 - 8/22 

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1188 円   (5: 00 ~ 8: 30 ---950 円)
  - यातायात ख़र्च: उपलब्ध छ ।

   सम्पर्क:
  080-4616-9862 (हुई)
  सम्पर्क समय : 10:00 〜 19:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!