Notification settings The new notifications

  Arubaito for Students in Chiba

  Reply

  shinobufoods Post • 2 person concerned • 0 replies • 165 views • 2018-11-05 10:57 • 来自相关话题

  Part Time Job , Narita Station (Chiba-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 231 views • 2018-10-05 11:48 • 来自相关话题

  Suitable for ladies:

  Work Type: Seaweed processing company
  Location: Chiba^ken, Osaku, Sakura city
  Station: Narita Station (JR) by taxi 25 minutes (Free Taxi Service)
  Required Japanese Level: Daily conversational level

  Working Hours: 15:30 - 24:30 (8hrs)
  Hourly Wage: 1000円

  Work Schedule:
  1) 3 days a week: Tuesday, Thursday and Friday
  2) 2 days a week: Monday and Wednesday

  Visa Type: Student, Dependent, longterm, Spouse and Permanent Visa

  Contact:
  = 070 2827 6841 (Nepali, Japanese or English speaker)
  = 080 5929 3729 (Japanese Speaker only) 查看全部

  ko-7.jpg

  Suitable for ladies:

  Work Type: Seaweed processing company
  Location: Chiba^ken, Osaku, Sakura city
  Station: Narita Station (JR) by taxi 25 minutes (Free Taxi Service)
  Required Japanese Level: Daily conversational level

  Working Hours: 15:30 - 24:30 (8hrs)
  Hourly Wage: 1000円

  Work Schedule:
  1) 3 days a week: Tuesday, Thursday and Friday
  2) 2 days a week: Monday and Wednesday

  Visa Type: Student, Dependent, longterm, Spouse and Permanent Visa

  Contact:
  = 070 2827 6841 (Nepali, Japanese or English speaker)
  = 080 5929 3729 (Japanese Speaker only)

  Seaweed Factory, Narita Station (Chiba-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 582 views • 2018-10-05 09:27 • 来自相关话题

   
  चिबा-केनमा बस्नुहुने महिला दिदि-बहिनीहरुलाई उपयुक्त काम ।

  - कामको प्रकार: नोरी बनाउने र प्याकिंग गर्ने कम्पनिमा ।

  - स्थान:  Chiba-ken, Osaku, sakura city
  - स्टेशन: Narita Station (JR) बाट ट्याक्सीमा 25 मिनेट (फ्री ट्याक्सी) ।

  - भाषा: दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने छ ।

  - कामको समय: 15:30  ~ 24:30(8 घण्टा )
  - प्रति घण्टा: 1,000 円

  - काम गर्नु पर्ने दिन:  ।
  a) हप्ताको 3 दिन गर्न सकिने बार:  मंगलबार ,बिहिबार र शुक्रबारको लागि ।
  b) हप्ताको 2 दिन गर्न सकिने बार: सोमबार र बुधबारको लागि ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  सम्पर्क:
  = 080-5929-3729 (Nakazawa ) 
  = 070 2827 6841 (Nepali) 查看全部
   
  e8843a86c1688661cefad8686f008cb9.jpg

  चिबा-केनमा बस्नुहुने महिला दिदि-बहिनीहरुलाई उपयुक्त काम ।

  - कामको प्रकार: नोरी बनाउने र प्याकिंग गर्ने कम्पनिमा ।

  - स्थान:  Chiba-ken, Osaku, sakura city
  - स्टेशन: Narita Station (JR) बाट ट्याक्सीमा 25 मिनेट (फ्री ट्याक्सी) ।

  - भाषा: दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने छ ।

  - कामको समय: 15:30  ~ 24:30(8 घण्टा )
  - प्रति घण्टा: 1,000 円

  - काम गर्नु पर्ने दिन:  ।
  a) हप्ताको 3 दिन गर्न सकिने बार:  मंगलबार ,बिहिबार र शुक्रबारको लागि ।
  b) हप्ताको 2 दिन गर्न सकिने बार: सोमबार र बुधबारको लागि ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  सम्पर्क:
  = 080-5929-3729 (Nakazawa ) 
  = 070 2827 6841 (Nepali)

  मेसिनहरुमा रंग लगाउने

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 164 views • 2018-10-03 09:24 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: कन्स्ट्रक्सन सम्बधि मेसिनहरुमा रंग लगाउने 

  - स्थान:  Chiba -Ken , chiba shi,inage ku 

  - स्टेशन: 
  a) Inage Station (इनागे स्टेशन)बाट 20 मिनेट साइकलमा।
  b) Yotsukaido Station (योचुकाइदोउ स्टेशन) बाट 15 मिनेट साइकलमा।

  - कामको समय: 8:00 ~ 16:45

  - भिषा: लंग टर्म भिषा, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएकोहरुलाई उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा: 1200円 ~ 1300円 
   
  - आवस्यकता: 5 जना ।

  सम्पर्क :
  = 08030155800 (Japanese)
  = 09024605800 (Nepalese) 查看全部
  a.jpg

  - कामको प्रकार: कन्स्ट्रक्सन सम्बधि मेसिनहरुमा रंग लगाउने 

  - स्थान:  Chiba -Ken , chiba shi,inage ku 

  - स्टेशन: 
  a) Inage Station (इनागे स्टेशन)बाट 20 मिनेट साइकलमा।
  b) Yotsukaido Station (योचुकाइदोउ स्टेशन) बाट 15 मिनेट साइकलमा।

  - कामको समय: 8:00 ~ 16:45

  - भिषा: लंग टर्म भिषा, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएकोहरुलाई उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा: 1200円 ~ 1300円 
   
  - आवस्यकता: 5 जना ।

  सम्पर्क :
  = 08030155800 (Japanese)
  = 09024605800 (Nepalese)

  マルヤス इजाकाया, Chiba Staiton

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 181 views • 2018-09-20 10:25 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: マルヤス
  - कामको प्रकार : इजाकायाको 
  a) हल अथवा 
  b) किचेनको काम 

  - स्थान :  Chiba -ken, 
  - स्टेशन: Chiba Station बाट 7 मिनेट पैदल।

  - भाषा आवस्यकता :   N5/ N4 बराबरको सामान्य भाषा ।
  - भिषा: गाकुसेइ र डिपेन्डेन्ट भिषाको लागि मात्र उपयुक्त ।​

  - कामको समय :
  a) 18:00~24:00 --(6pm~ 12am)
  b) 24:00 ~8:00 --(12am to 8am)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 
  = प्रति घण्टा: 1000 円
  = ( ट्रेनिंग अवधि भर : 950円 )
  = (राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समय , प्रति घण्टामा +२५% अप हुने । )

  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क : 
  = 080-3186-2040 (Nepali)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  s_0n76.jpg

  - पसलको नाम: マルヤス
  - कामको प्रकार : इजाकायाको 
  a) हल अथवा 
  b) किचेनको काम 

  - स्थान :  Chiba -ken, 
  - स्टेशन: Chiba Station बाट 7 मिनेट पैदल।

  - भाषा आवस्यकता :   N5/ N4 बराबरको सामान्य भाषा ।
  - भिषा: गाकुसेइ र डिपेन्डेन्ट भिषाको लागि मात्र उपयुक्त ।​

  - कामको समय :
  a) 18:00~24:00 --(6pm~ 12am)
  b) 24:00 ~8:00 --(12am to 8am)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 
  = प्रति घण्टा: 1000 円
  = ( ट्रेनिंग अवधि भर : 950円 )
  = (राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समय , प्रति घण्टामा +२५% अप हुने । )

  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क : 
  = 080-3186-2040 (Nepali)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Official Work, funabashi (Chiba-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 471 views • 2018-09-04 22:20 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: नेपालीहरुलाई इन्सुरेन्स सम्बन्धमा फोनहरु गर्ने, स्लिपहरु बनाउने, डाटा इन्ट्री गर्ने आदि 

  स्थान : चिबा-केन, फुनाबाशी

  दक्क्ष्यता : जापानिज भाषामा टाइप गर्न सक्ने, email हरु पठाउन सक्ने,  साधारण word /excel ko ज्ञान भएको

  कामको समय : 10:00 ~ 16:00 (1 घण्टा ब्रेक टाइम)
  प्रति घण्टा : 1300 円 

  समय अवधि: 10/1 देखि 1/31 सम्म (यो समय अवधि March सम्म पनि हुन सक्ने)
  काम गर्नु पर्ने दिन: बिहिबार र शुक्रबारको लागि 
   
  सम्पर्क: 
  070-4507-1016  (いよりさん) 查看全部
  C0000213503.jpg

  कामको प्रकार: नेपालीहरुलाई इन्सुरेन्स सम्बन्धमा फोनहरु गर्ने, स्लिपहरु बनाउने, डाटा इन्ट्री गर्ने आदि 

  स्थान : चिबा-केन, फुनाबाशी

  दक्क्ष्यता : जापानिज भाषामा टाइप गर्न सक्ने, email हरु पठाउन सक्ने,  साधारण word /excel ko ज्ञान भएको

  कामको समय : 10:00 ~ 16:00 (1 घण्टा ब्रेक टाइम)
  प्रति घण्टा : 1300 円 

  समय अवधि: 10/1 देखि 1/31 सम्म (यो समय अवधि March सम्म पनि हुन सक्ने)
  काम गर्नु पर्ने दिन: बिहिबार र शुक्रबारको लागि 
   
  सम्पर्क: 
  070-4507-1016  (いよりさん)

  Seaweed Factory, Narita Station (Chiba-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 326 views • 2018-08-21 14:48 • 来自相关话题

   चिबा-केनमा बस्नुहुने महिला दिदि-बहिनीहरुलाई उपयुक्त काम ।

  - कामको प्रकार: नोरी बनाउने र प्याकिंग गर्ने कम्पनिमा ।

  - स्थान:  Chiba-ken, Osaku, sakura city
  - स्टेशन: Narita Station (JR) बाट ट्याक्सीमा 25 मिनेट (फ्री ट्याक्सी) ।

  - भाषा: दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने छ ।

  - कामको समय: 15:30  ~ 24:30(8 घण्टा )
  - प्रति घण्टा: 1,000 円

  - काम गर्नु पर्ने दिन:  ।
  a) हप्ताको 3 दिन गर्न सकिने बार:  मंगलबार ,बिहिबार र शुक्रबारको लागि ।
  b) हप्ताको 2 दिन गर्न सकिने बार: सोमबार र बुधबारको लागि ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  सम्पर्क:
  = 080-5929-3729 (Nakazawa )  查看全部
  aa.JPG

   चिबा-केनमा बस्नुहुने महिला दिदि-बहिनीहरुलाई उपयुक्त काम ।

  - कामको प्रकार: नोरी बनाउने र प्याकिंग गर्ने कम्पनिमा ।

  - स्थान:  Chiba-ken, Osaku, sakura city
  - स्टेशन: Narita Station (JR) बाट ट्याक्सीमा 25 मिनेट (फ्री ट्याक्सी) ।

  - भाषा: दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने छ ।

  - कामको समय: 15:30  ~ 24:30(8 घण्टा )
  - प्रति घण्टा: 1,000 円

  - काम गर्नु पर्ने दिन:  ।
  a) हप्ताको 3 दिन गर्न सकिने बार:  मंगलबार ,बिहिबार र शुक्रबारको लागि ।
  b) हप्ताको 2 दिन गर्न सकिने बार: सोमबार र बुधबारको लागि ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  सम्पर्क:
  = 080-5929-3729 (Nakazawa ) 

  Painting Job, Inage Station (Chiba-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 407 views • 2018-08-21 11:57 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: कन्स्ट्रक्सन सम्बधि मेसिनहरुमा रंग लगाउने 

  - स्थान:  Chiba -Ken , chiba shi,inage ku 

  - स्टेशन: 
  a) Inage Station (इनागे स्टेशन)बाट 20 मिनेट साइकलमा।
  b) Yotsukaido Station (योचुकाइदोउ स्टेशन) बाट 15 मिनेट साइकलमा।

  - कामको समय: 8:00 ~ 16:45

  - भिषा: लंग टर्म भिषा, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएकोहरुलाई उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा: 1200円 ~ 1300円 
   
  - आवस्यकता: 5 जना ।

  सम्पर्क :
  = 08030155800(Kayano san)
  = 09024605800(Ramesh) 查看全部
  hqdefault.jpg

  - कामको प्रकार: कन्स्ट्रक्सन सम्बधि मेसिनहरुमा रंग लगाउने 

  - स्थान:  Chiba -Ken , chiba shi,inage ku 

  - स्टेशन: 
  a) Inage Station (इनागे स्टेशन)बाट 20 मिनेट साइकलमा।
  b) Yotsukaido Station (योचुकाइदोउ स्टेशन) बाट 15 मिनेट साइकलमा।

  - कामको समय: 8:00 ~ 16:45

  - भिषा: लंग टर्म भिषा, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएकोहरुलाई उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा: 1200円 ~ 1300円 
   
  - आवस्यकता: 5 जना ।

  सम्पर्क :
  = 08030155800(Kayano san)
  = 09024605800(Ramesh)

  Family Mart khanamachi 5 cho me

  Reply

  miyake Post • 1 person concerned • 0 replies • 173 views • 2018-08-07 21:09 • 来自相关话题

  MINISTOP, Chiba Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 263 views • 2018-07-03 14:42 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: MINISTOP
  - कामको प्रकार : कोन्बिनिको काम ।

  - स्टेशन: Chiba Station बाट लोकल बसमा 7 मिनेट    

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - प्रति घण्टा : 950円 ~1150円
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ ।

  - कामको समय : 
  a) 9:00 ~ 17:00 --- प्रति घण्टा : 950 円
  b) 22:00 ~ 07:00 --- प्रति घण्टा : 1150 円
  c) 06:00~09:00 -- प्रति घण्टा : 1000 円 

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  सम्पर्क : 
  = 090-9652-8097 (Ramchandra)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  3e3f031a1b994756a813f6f2802e19a5.jpg

  - पसलको नाम: MINISTOP
  - कामको प्रकार : कोन्बिनिको काम ।

  - स्टेशन: Chiba Station बाट लोकल बसमा 7 मिनेट    

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - प्रति घण्टा : 950円 ~1150円
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ ।

  - कामको समय : 
  a) 9:00 ~ 17:00 --- प्रति घण्टा : 950 円
  b) 22:00 ~ 07:00 --- प्रति घण्टा : 1150 円
  c) 06:00~09:00 -- प्रति घण्टा : 1000 円 

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।

  सम्पर्क : 
  = 090-9652-8097 (Ramchandra)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।