HOW TO USE YOUR JAPANESE AC REMOTE CONTROL....

के तपाई रिमोट कन्ट्रोल चलाउन नजानेर समस्यामा त हनुहुन्न ? 
भर्खर-भर्खर जापान आउनु भएको साथीहरू खान्जिको समस्याले गर्दा रिमोट चलाउन नजानेर अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हुन सक्छ। 
हुन त एयर कंडिस्नर(AC) को कम्पनी र मोडल अनुसार रिमोट कंट्रोल र चलाउने तारिका फरक हुनसक्ने भएता पनि मूलत यी खान्जिहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

1.jpg

1. 冷房 -- (REIBOU) --चिसो पार्ने
2. 暖房 --(DANBOU) --तातो पार्ने
3. 温度 --(ONDOU)-- तापक्रम घटाउनु र बढाउनु थिच्नु होला
4. 停止 -- (TEISHI)-- बन्द गर्ने 
5. 切りタイマ -- (KIRI TAIMA) --टाइमर बन्द गर्ने
6. 入りタイマ --(IRI TAIMA)-- टाइमर अन गर्ने
7. 取り消し --(TORI KESHI)-- क्यान्सल गर्ने

 

2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.png

 
 
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered