Mie-ken Job


sarasar.PNG

- कामको प्रकार: भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

- स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
- स्टेशन: Yokkaichi Station बाट कम्पनीको बसमा ।

- भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

- प्रति घण्टा: 1200 円 ~1500 円
- यातायात ख़र्च:  500円 ​।

काम हुने समय : 
a) 12:00 ~ 19:00  
b) 24:00 ~ 8:00   

- पारिश्रमिक: (सोमबार देखि शुक्रबार सम्मको लागि )
 = प्रतिघण्टा: 1200円 (12:00 ~ 19:00 ) को समय ।
 = प्रतिघण्टा: 1313円 (24:00 ~ 5:00 ) को समय ।

- पारिश्रमिक: (शनिबार र आइतबारको लागि)
= प्रतिघण्टा: 1500 円  (24:00 ~ 5:00 ) को समय ।
= प्रतिघण्टा: 1050 円  (5:00 ~ 8:00 )  को समय ।

- काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
- बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

सम्पर्क : 
= 080 4324 4681(Nepali) 
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
Has invited:

Pradip

Favor from:

Plz send a email my email pradipkarki090@gmail.com

To reply to a question, please Login or registered