काम को सुचना

चिबा को खाचुतादाई स्टेशन (勝田台駅) तिर कसैले काम खोजिरहनु भएको छ भने यो पोस्ट उपयोगी हुन सक्छ ।
कामको प्रकार : सामान छु्ट्याउने
समय : १४:००- २०:०० (कहिलेकाही ओभर टाईम पनि हुने )
तलब : १०००¥/घण्टा
काममा जाने बेला मा फ्रि यातायात सुबिधा छ तर फर्किने बेलामा पब्लिक बस मा फर्किनु पर्ने । गाडी भाडा उपलब्ध छ
पैसा हरेक महिना को १५ तारीक ब्याङ्क मा राखीदिने व्यवस्था
सम्पर्क नं 070-4259-8961
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered