नेपाली ग्रूप जापान job

- कामको प्रकार: बेड मेकिङ्ग
- स्थान: Chiba(चिबा)
- स्टेशन: Maihama Station (मार्इहामा स्टेशन) बाट 10मिनेट पैदल ।
- भाषा आवस्यकता: N4 बराबर (सामान्य बोल्न सक्ने)।
- कामको समय: 10:00~15:30 (5hr)
- शनिबार र आइतबार समेटिएर 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ । दिनको 5 घण्टा काम हुने ।
- भिषा: - गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
- प्रति घण्टा: 1200 円 ~1300円
-लंचको लागि थप 500 समावेश गर्दछ
- यातायात ख़र्च: महिनाको 30 ,000 円 सम्म उपलब्ध छ ।

सम्पर्क : नेपाली ग्रूप जापान(facebook)
Has invited:

Elham141

Favor from:

Dear sir/madam,

Warm greetings!

Is this job still available?
I would like to apply for this job.

Thank you and regards,
Elham

gautamca - 80s

Favor from:

080-3520-9967 call this number 

To reply to a question, please Login or registered