YAOKO SUPERMARKET JOB


ddffa6ef249e5681f5cac32cd84eed01.png

  • काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा । - 
  • काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने । - 
  • स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा। - 
  • भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने । - 
  • कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00pm)+ओवरटाइम - प्रति घण्टा: 950 円 - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )। -
  •  यातायात ख़र्च: 400 円 -
  •  बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ/work permit holder ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  । 
  • सम्पर्क: = 049 293 3322 (अफिस ) / 080 3944 2571 (नेपाली) = सम्पर्क समय : 10:00am to 6:00pm 

Has invited:

To reply to a question, please Login or registered