मीट कम्पनी

कामको विवरण: मीट कम्पनीमा  
स्टेशन : Kawagoe Station/ Honkawagoe बाट कम्पनी बसमा । 
महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ । 
भाषा: थोरै भए पुग्ने । 
काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)
प्रति घण्टा: 950円  ~ 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)    यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।           
हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  
बिशेषता: - (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र लिन सकिने व्यवस्था छ) । 
सम्पर्क: = 08039442571/ 08044156733 (Nepali) ​
सम्पर्क समय : 10am to 17pm from Monday to Friday....
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered