HANNO SAITAMA KEN

काम:  ग्रोसरी सामानहरुको बर्गिकरण (Grocery) 

स्थान: साइतामा-केन 

स्टेशन :  स्टेशनबाट कम्पनिको बसमा 10~15 मिनेट 
a) Sayama Station (सायामा  स्टेशन) 
b) Tsurugashima Station (चुरुगाशिमा स्टेशन)
c) Iruma Station (इरुमा स्टेशन)

नोट: यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ  । 
भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

कामको समय: 8:30am  ~ 17:30pm
 
प्रति घण्टा: 1000円
यातायात खर्च: 300 円 सम्म  

काम हुने  दिन: सातै दिन हुने , आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने ।

सम्पर्क:
= 080 3944 2571 (Nepali / English)
= 049 293 3322 (Office)
( सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00)
 
========================================
 
English Version:
 
Job Type: Grocery product sorting job.
Location: Saitama-ken
Station: 
a) Sayama Station
b) Tsurugashima Station
c) Iruma Station 
 (From station 10 to 15 minutes by bus)
 
Note: This job is only suitable for Gents.
Language: Basic language is ok.
 
Working Hours: 8:30am ~ 17:30pm
Hourly Wage: 1000円
Transportation Fare: 300 円 / day.
 
Working Days: 7 days a week (you can consult for your suitable days)
 
Contact: Monday to Friday
= 080 3944 2571 ((English,Nepali & Japanese Speaker)
= 049 293 3322  (Office)
 
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered