नेपाली ग्रूप जापान JOB

- कामको प्रकार:खाराओके रेस्टुरेन्टको हल अथवा किचेनमा
- स्थान: Tokyo
- स्टेशन: नाकाानो फुजुमी-चो स्टेशन中野富士見町駅 बाट 5 मिनेट पैदल ।
- कामको कोड: CLA001
- भाषा आवस्यकता : N3 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्नुपर्ने )
- कामको समय: 8:30~17:00
- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
- भिषा : डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा
- प्रति घण्टा: 1100 円
-नियमित कर्मचारी(正社員):188000 円
- यातायात ख़र्च: 1000 円
सम्पर्क -मोबाइल :080-3520-9967
― यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,line,facebook,whatsapp मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
facebook.com/gautamcareer64
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered