नेपाली ग्रूप जापान JOB

कामको प्रकार: बेड मेकिङ्ग
- स्टेशन: माईहामा स्टेशन(舞浜駅) बाट 10मिनेट पैदल ।
सीन्बासी स्टेशन (新橋駅)
खाहिन माकुहारी स्टेशन (JR海浜幕張)
आकासाका मीचुके स्टेशन(地下鉄赤坂見附駅)

- भाषा आवस्यकता: N4बराबर (सामान्य बोल्न सक्ने)।
- कामको समय: 09:00~15:00 (5hr~6hr)
- शनिबार र आइतबार समेटिएर 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ । दिनको 5 ~6 घण्टा काम हुने ।
- भिषा: - गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
- प्रति घण्टा: 1100 円 ~1300円
- यातायात ख़र्च: महिनाको 30 ,000 円 सम्म उपलब्ध छ ।
सम्पर्क :मोबाइल :080-3520-9967(Raj Gautam
यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,line,facebook,whatsapp मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered