नेपाली ग्रूप जापान job

- कामको प्रकार: Caregiver (केयर गिबर) 
- स्टेशन: नाकाानो फुजुमी-चो स्टेशन中野富士見町駅 बाट 5 मिनेट पैदल 
- भाषा आवस्यकता : N3 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्नुपर्ने )
- कामको समय: 8:30~17:00 
- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
- भिषा : गाकुसेइ ,डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
- प्रति घण्टा: 1100 円 
-नियमित कर्मचारी(正社員):188000 円 
- यातायात ख़र्च: 1000 円 
सम्पर्क -मोबाइल :080-3520-9967(raj gautam)

यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered