सरसफाईको काम

 • कामको प्रकार: सरसफाईको काम
 • - स्थान : टोक्योतो एविसु
 • - स्टेशन: एविसु स्टेशन (恵比寿駅) बाट 5मिनेट पैदल
 • - भाषा आवस्यकता : N4भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
 • - कामको समय: 8:00~11:00 मगलबार देखी आइतबार सम्म
 •    8:00~12:00 मगलबार बिहिबार र सनिबार सम्म
 • - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट ,र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको )
 • - प्रति घण्टा: 1000円
 • - यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
 • सम्पर्क :मोबाइल :080-3520-9967(Raj Gautam)
 • यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,line,facebook,whatsapp मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला

Has invited:

To reply to a question, please Login or registered